Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ανακοίνωση τμήματος Γεωπονίας σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων

Σύμφωνα με το νέο Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ως ημερομηνία έναρξης του Ακαδημαϊκού έτους 2021-22 ορίζεται η 11η Οκτωβρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα: Τα μαθήματα/εργαστήρια του ΠΠΣ Γεωπονίας διεξάγονται/υποστηρίζονται με δια ζώσης διδασκαλία. Η παρουσία στα περισσότερα εργαστήρια του Τμήματος είναι υποχρεωτική και σύμφωνα με τα προκαθορισμένα του μέλους ΔΕΠ. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ 119847/ΓΔ6, ΦΕΚ…

Περισσότερα