Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας για το ΜΗΝΑ Δεκέμβριο 2021 του ακαδ. έτους 2021-2022

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τα μαθήματα Αρχές Μικροβιολογίας & Γεωργική Βιοτεχνολογία

Tα μαθήματα: Αρχές Μικροβιολογίας στις 29/10/2021 και Γεωργική Βιοτεχνολογία στις 02/11/2021 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα γίνει αναπλήρωση τους σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Περισσότερα
Εικόνα Ανακοινώσεις για ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων

Προσθήκες επί των Μαθημάτων των υπό ένταξη Φοιτητών (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων)

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τις προσθήκες επί των Μαθημάτων των υπό ένταξη Φοιτητών που αποφασίστηκαν από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας και αφορούν σε μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους προκειμένου να λάβουν πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα