Εικόνα Υποτροφίες-Πτυχιακή

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας- Εκπόνηση πειραματικής πτυχιακής εργασίας με αντικείμενο την “Επίδραση εντομοπαθογόνων νηματωδών σε έντομα εχθρούς των αποθηκευμένων σπόρων”.

Εκπόνηση πειραματικής πτυχιακής εργασίας στο εργαστήριο Φυτοπροστασίας, σε συνεργασία με ομόλογο ερευνητικό εργαστήριο στην Αθήνα, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης πειραματικής πτυχιακής εργασίας με αντικείμενο την “Επίδραση εντομοπαθογόνων νηματωδών σε έντομα εχθρούς των αποθηκευμένων σπόρων”. Το θέμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν φοιτητή. Συνοπτική περιγραφή: η εργασία περιλαμβάνει τη συντήρηση εργαστηριακής καλλιέργειας του εντόμου και την παρατήρηση της…

Περισσότερα
Εικόνα Υποτροφίες-Πτυχιακή

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας- Εκπόνηση πειραματικής πτυχιακής εργασίας με αντικείμενο την “Βιολογική αντιμετώπιση της Μύγας της Μεσογείου με εντομοπαθογόνους νηματώδεις”.

Εκπόνηση πειραματικής πτυχιακής εργασίας στο εργαστήριο Φυτοπροστασίας, σε συνεργασία με ερευνητικό ινστιτούτο στην Πάτρα, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης πειραματικής πτυχιακής εργασίας με αντικείμενο την “Βιολογική αντιμετώπιση της Μύγας της Μεσογείου με εντομοπαθογόνους νηματώδεις”. Το θέμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν φοιτητή. Συνοπτική περιγραφή: η εργασία περιλαμβάνει τη συντήρηση εργαστηριακής καλλιέργειας του εντόμου και την παρατήρηση της αντίδρασης…

Περισσότερα