Εικόνα Σίτιση Φοιτητών

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών για Δωρεάν Σίτιση

Ενημερώνονται οι  φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δικαιολογητικά  για Δωρεάν Σίτιση  ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή Σίτισης (https://sitisi.upatras.gr) θα ανοίξει για μία μόνο ημέρα τη Δευτέρα  17/1/2022 από 8.00 – 23.59. Η αίτηση για δωρεάν σίτιση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://sitisi.upatras.gr, από όπου οι…

Περισσότερα