Εικόνα Φοιτητές
Print Friendly, PDF & Email

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Πιλοτική μελέτη της επίδρασης συγκεντρωτή ηλιακής ακτινοβολίας (luminescent solar concentrator) σε φυσιολογικές διαδικασίες των φυτών

Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα μελετηθούν ορισμένοι φυσιολογικοί δείκτες της λειτουργίας των φυτών (φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοματική αγωγιμότητα) καθώς και η συγκέντρωση χρωστικών στα φύλλα (χλωροφύλλες, ανθοκυανίνες), σε φυτά που θα καλλιεργηθούν υπό συνθήκες φωτός διαφορετικής σύστασης με τη χρήση συγκεντρωτή ηλιακής ακτινοβολίας.

Ο στόχος είναι η πτυχιακή να εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2021-2022, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Αμαλιάδα.

Το θέμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή δύο φοιτητές.

Όποιος/α ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα στο email:

Ο διδάσκων

Γιώργος Ζερβουδάκης