Εικόνα Ανακοινώσεις για ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων
Print Friendly, PDF & Email

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τις προσθήκες επί των Μαθημάτων των υπό ένταξη Φοιτητών που αποφασίστηκαν από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας και αφορούν σε μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους προκειμένου να λάβουν πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών