Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα
Print Friendly, PDF & Email

Δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο τις εργαστηριακές ομάδες και τις ώρες που θα γίνεται το Εργαστήριο για κάθε εργαστηριακή ομάδα, για το Εργαστήριο του μαθήματος. Υδροπονίας – Αεροπονίας