Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού
Print Friendly, PDF & Email

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 16/11.11.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων:

 • 1. Μοριακή Βιολογία (ARG_400)
 • 2. Γενική Γεωργία (ARG_500)
 • 3. Γενική Λαχανοκομία (ARG_501)
 • 4. Γενική Δενδροκομία (ARG_502)
 • 5. Σιτηρά, Ψυχανθή & Χορτοδοτικά Φυτά (ARG_600)
 • 6. Γεωργικός Πειραματισμός (ARG_505)
 • 7. Γενική Αμπελουργία (ARG_601)
 • 8. Γεωργική Φαρμακολογία (ARG_604)
 • 9. Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες (AGR_800)
 • 10. Στατιστική (AGR_203)
 • 11. Οργανική Χημεία (AGR_201)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 26-12-2021.

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τέρμα Θεοδωροπούλου, Αμαλιάδα Δ. Ήλιδας Τ.Κ.: 27200
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2610962999
 • ΕMAIL: