Εικονα Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον
Print Friendly, PDF & Email

Στο πλαίσιο του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το Περιβάλλον», η iSea και το Green Tank σας προσκαλούν σε σεμινάριο κατάρτισης με θέμα:

«Η δύναμη του εθελοντισμού: Δράσεις και αποτελέσματα» 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μάϊου 2022, 16:00-17:30.

Εγγραφείτε και παρακολουθείστε εδώ: zoom link

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαδραστική συμμετοχή και συζήτηση.

Εισηγήτρια του webinar θα είναι η Αναστασία Χαρίτου, υπεύθυνη του πυλώνα Άνθρωπος και Υδάτινα Οικοσυστήματα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης iSea. Με εξειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργό εμπλοκή συγκεκριμένων ομάδων-στόχων και του ευρύτερου κοινού. Περισσότερα για την Αναστασία Χαρίτου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά το υλικό που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και βεβαιώσεις με το πέρας της διαδικτυακής εκδήλωσης!!!

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο εδώ.

Βρείτε τον σύνδεσμο εγγραφής εδώ.

Διανύουμε την πλέον κρίσιμη δεκαετία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και καίριων περιβαλλοντικών ζητημάτων για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Αποτελεί κι αυτός έναν από τους λόγους που τα ποσοστά εθελοντισμού αυξάνονται παγκοσμίως; Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη ο εθελοντισμός αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο εμπλοκής τους κοινού στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο εθελοντισμός αποτελεί έναν δυναμικό τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ευαισθητοποιούνται και συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ποιες οι διαφορετικές μορφές εθελοντικών δράσεων και τα συστατικά επιτυχημένης υλοποίησης τους; Ποια τα αποτελέσματα εθελοντικών δράσεων σε τοπικό ή ακόμα και εθνικό ή διεθνές επίπεδο;

Στο πλαίσιο του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον», πραγματοποιούνται σεμινάρια με στόχο την προώθηση της ενδυνάμωσης των πολιτών, και ειδικά των νέων, των φοιτητών και των φοιτητριών, καθώς και των εθελοντικών ομάδων, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το έργο επικεντρώνεται σε τρεις θεματικές: την κλιματική κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά και τα σεμινάρια κατάρτισης διοργανώνονται με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στα περιβαλλοντικά αυτά ζητήματα, την εκπαίδευσή τους στις διαδικασίες και τα μέσα παρέμβασης και συνηγορίας που διαθέτουν, καθώς και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως πολίτες.

Στο πλαίσιο του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον», πραγματοποιούνται σεμινάρια με στόχο την προώθηση της ενδυνάμωσης των πολιτών, και ειδικά των νέων, των φοιτητών και των φοιτητριών, καθώς και των εθελοντικών ομάδων, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το έργο επικεντρώνεται σε τρεις θεματικές: την κλιματική κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά και τα σεμινάρια κατάρτισης  διοργανώνονται με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις νεότερες πολιτικές εξελίξεις σε κάθε μιας από αυτές τις τρεις περιβαλλοντικές θεματικές του έργου, καθώς και στα μέσα παρέμβασης και συνηγορίας των πολιτών.


Το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το The Green Tank.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.