Εικόνα Φοιτητές
Print Friendly, PDF & Email

Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία περιλαμβάνει ειδικεύσεις στους παρακάτω κλάδους:

  1. Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology and the Environment)
  2. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics and Seismology)
  3. Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment)

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, MSc) σε καθέναν από τους παραπάνω κλάδους.

Προκήρυξη


Π.Μ.Σ. Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, MSc).

Προκήρυξη – Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων – Πρόγραμμα Εξετάσεων