Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων εαρινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών (Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Π.Π.Σ. Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών) θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 28/11/2022 έως και την Δευτέρα 12/12/2022, σύμφωνα με την αριθμ. 14/24-11-2022 απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Διευκρινίζεται ότι, επί πτυχίω φοιτητές για το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων θεωρούνται όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και άνω, καθώς και επί πτυχίω φοιτητές για το Τμήμα Γεωπονίας θεωρούνται όσοι φοιτητές από ένταξη έχουν ξεπεράσει το 10ο εξάμηνο φοίτησης (φοιτητές που μεταπήδησαν από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στο Τμήμα Γεωπονίας.