Εικόνα Πρόγραμμα Εξετάσεων

Αναρτήθηκαν τα οριστικά  Προγράμματα  Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023 μετά την έγκρισή τους από τη συνέλευση του Τμήματος.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τροποποίηση προγραμμάτων εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 ως προς τα μαθήματα:

  • Αειφορική-Βιολογική– Γεωργία  (7ο εξάμηνο Πρώην Τμήμα Γεωπονίας)
  • Βιολογική Γεωργία  (7ο Εξάμηνο Πρώην Τμήμα Τεχν. Γεωπόνων)
  • Γεωργία ακριβείας (7ο Εξάμηνο Πρώην Τμήμα Τεχν. Γεωπόνων)
  • Γονιμότητα Εδαφών-Λιπασματολογία (7ο Εξάμηνο Πρώην Τμήμα ΕΦΠ,  και 7ο Εξάμηνο Τμήμα ΕΒ & ΓΜ)
  • Αμπελουργίας (5ο Εξάμηνο Τμήμα Τμήμα ΕΦΠ  και 6ο Εξάμηνο Τμήμα Τεχν. Γεωπόνων)
  • Φυλλοβόλα Οπωροφόρα (6ο Εξάμηνο Τμήμα Τεχν. Γεωπόνων