Τη Δευτέρα 6/2/2023   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των παρακάτω πτυχιακών εργασιών  με επιβλέπων καθηγητή τον κ. Γιώργο Ζερβουδάκη  :


Στις 2:00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Μαρίας Φατούρου με θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (Solanum lycopersicum)»


Στις 2:30 μ.μ.  θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Αγγελικής Πιτσή με θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (Solanum lycopersicum)»


Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής

Γιώργος Ζερβουδάκης