Σύμφωνα με το  το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.


Το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην Τμήματος Γεωπονίας Αμαλιάδας  μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf από >>> Εδώ …<<< .

Πρώην Τμήμα Γεωπονίας – Αμαλιάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

1ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια

(ΩΕ)

Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_100 Μαθηματικά 2 2 0 4 1,5 5
AGR_101 Γενική και Ανόργανη Χημεία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_102 Γενική Βιολογία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_103 Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία 2 2 0 4 1,5 5
AGR_104 Εισαγωγή στην Πληροφορική 2 1 2 4 1,5 5
AGR_105 Γεωργική Ζωολογία 2 1 2 4 1,5 5
Σύνολο (28 ΩΕ) 14 6 8 24 30

2ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_200 Φυσική – Αγρομετερεωλ ογία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_201 Οργανική Χημεία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_202 Μορφολογία – Ανατομία Φυτών 3 0 2 4 1,5 5
AGR_203 Στατιστική 2 2 0 4 1,5 5
AGR_204 Συστηματική Βοτανική 3 0 2 4 1,5 5
AGR_205 Αγροτική Οικονομία 2 2 0 4 1,5 5
Σύνολο (28 ΩΕ) 16 4 8 24 30

3ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_300 Αρχές Μικροβιολογία ς 3 0 2 4 1,5 5
AGR_301 Βιοχημεία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_302 Γενετική 3 0 2 4 1,5 5
AGR_303 Γεωργική Υδραυλική 3 0 2 4 1,5 5
AGR_304 Φυσιολογία Φυτών 3 0 2 4 1,5 5
AGR_305 Αγγλικά Ορολογία 3 1 0 4 1,5 5
Σύνολο (29 ΩΕ) 18 1 10 24 30

4ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_400 Μοριακή Βιολογία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_401 Ζιζανιολογία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_402 Εδαφολογία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_403 Γενική Ανθοκομία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_404 Αρδεύσεις και Συστήματα Άρδευσης 3 0 2 4 1,5 5
AGR_405 Γεωργική Εντομολογία 3 0 2 4 1,5 5
Σύνολο (30 ΩΕ) 18 0 12 24 30

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_500 Γενική Γεωργία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_501 Γενική Λαχανοκομία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_502 Γενική Δενδροκομία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_503 Γεωργικές & Θερμοκηπιακές Κατασκευές 3 0 2 4 1,5 5
AGR_504 Φυτοπαθολογί α 3 0 2 4 1,5 5
AGR_505 Γεωργικός Πειραματισμός 2 2 0 4 1,5 5
Σύνολο (29 ΩΕ) 17 2 10 24 30

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_600 Σιτηρά, Ψυχανθή & Χορτοδοτικά Φυτά 3 0 2 4 1,5 5
AGR_601 Γενική Αμπελουργία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_602 Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών 3 0 2 4 1,5 5
AGR_603 Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογί α 3 0 2 4 1,5 5
AGR_604 Γεωργική Φαρμακολογία 2 1 2 4 1,5 5
AGR_605 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία & Θρέψη Φυτών 3 0 2 4 1,5 5
Σύνολο (30 ΩΕ) 17 1 12 24 30

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_700 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία 3 1 0 4 1,5 5
AGR_701 Παραγωγή Πολ/κου Υλικού 3 0 2 4 1,5 5
AGR_702 Αειφορική – Βιολογική Γεωργία 3 0 2 4 1,5 5
Σύνολο (14 ΩΕ) 9 1 4 12 15
Τα επόμενα μαθήματα είναι «Μαθήματα Επιλογής» Επιλογή Τρία (3) από τα εννέα (9)
AGR_703 Παραγωγική Ανθοκομία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_704 Φυτοπροστασί α Ανθοκηπευτικ ών Φυτών 3 0 2 4 1,5 5
AGR_705 Γεωργική Μηχανολογία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_706 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Γεωργία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_707 Αλληλεπιδράσε ις Φυτών και Μικροοργανισμ ών 3 1 0 4 1,5 5
AGR_708 Ειδική Αμπελουργία – Οινολογία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_709 Αγροτική Πολιτική 3 1 0 4 1,5 5
AGR_710 Ευφυής Γεωργία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_711 Πληροφορική στις Γεωπονικές Επιστήμες 3 0 2 4 1,5 5
Σύνολο (13-15 ΩΕ) 9 0-2 2-6 12 15

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_800 Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες 3 0 2 4 1,5 5
AGR_801 Εσπεριδοειδή, Ελιά 3 0 2 4 1,5 5
Σύνολο (10 ΩΕ) 6 0 4 8 10
Τα επόμενα μαθήματα είναι «Μαθήματα Επιλογής» Επιλογή Τέσσερα (4) από τα δέκα (10)
AGR_802 Φυτοπροστασί α Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 3 0 2 4 1,5 5
AGR_803 Ελαιοδοτικά, Κλωστικά, Βιομηχανικά Φυτά 3 0 2 4 1,5 5
AGR_804 Γεωργία Ακριβείας 3 0 2 4 1,5 5
AGR_805 Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά 3 0 2 4 1,5 5
AGR_806 Καλλωπιστικά Φυτά 3 0 2 4 1,5 5
AGR_807 Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών 3 0 2 4 1,5 5
AGR_808 Οικονομική Γεωργικών Επιχειρήσεων 3 1 0 4 1,5 5
AGR_809 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής 3 1 0 4 1,5 5
AGR_810 Αρχιτεκτονική Τοπίου 3 0 2 4 1,5 5
AGR_811 Πρακτική Άσκηση 0 0 0 4 1,5 5
Σύνολο (13-20 ΩΕ) 9-12 0-2 2-8 16 20

9ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_900 Πτυχιακή Εργασία Ι 0 0 9 4,5 2,0 8
AGR_901 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 0 0 9 4,5 2,0 7
Σύνολο (18 ΩΕ) 0 0 18 9 15
Τα επόμενα μαθήματα είναι «Ελεύθερης Επιλογής» Επιλογή Τρία (3) από τα εννέα (9)
AGR_902 Υπαίθρια Καλλιέργεια Κηπευτικών 3 0 2 4 1,5 5
AGR_903 Ζωοτεχνία 2 1 2 4 1,5 5
AGR_904 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 3 1 0 4 1,5 5
AGR_905 Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική 2 2 0 4 1,5 5
AGR_906 Βιοτεχνολογικέ ς Εφαρμογές στη Γεωπονία 3 1 0 4 1,5 5
AGR_907 Υδροπονία – Αεροπονία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_908 Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων 3 0 2 4 1,5 5
AGR_909 Μετασυλλεκτικ οί Χειρισμοί Οπωροκηπευτι κών 3 0 2 4 1,5 5
AGR_910 Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσε ων 3 1 0 4 1,5 5
Σύνολο (12-15 ΩΕ) 79 0-4 0-6 12 15

10ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΩΕ)
Κωδικός Τίτλος Παραδόσεις

(ΩΠ)

Φροντιστήρια

(ΩΦ)

Εργαστήρια
(ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες

(ΔΜ)

Συντελεστής Βαρύτητας

(ΣΒ)

Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

AGR_1000 Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ 0 0 9 4,5 2,0 8
AGR_1001 Πτυχιακή Εργασία ΙV 0 0 9 4,5 2,0 7
Σύνολο (18 ΩΕ) 0 0 18 9 15
Τα επόμενα μαθήματα είναι «Ελεύθερης Επιλογής» Επιλογή Τρία (3) από τα εννέα (9)
AGR_1002 Μελισσοκομί α – Σηροτροφία 3 0 2 4 1,5 5
AGR_1003 Φυτοπροστα σία Δενδροκομικ ών Φυτών 3 0 2 4 1,5 5
AGR_1004 Θρεπτική Αξία

Τροφίμων και Διατροφή

3 1 0 4 1,5 5
AGR_1005 Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 3 1 0 4 1,5 5
AGR_1006 Φυλλοβόλα Οπωροφόρα 3 0 2 4 1,5 5
AGR_1007 Μικρά Οπωροφόρα – Υποτροπικά φυτά 3 0 2 4 1,5 5
AGR_1008 Αγροβιοποικι λοτητα και Διαχείριση Φυτογενετικ ών Πόρων 3 1 0 4 1,5 5
AGR_1009 Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας 3 1 0 4 1,5 5
AGR_1010 Οικολογία 3 1 0 4 1,5 5
Σύνολο (12-15 ΩΕ) 9 0-3 0-6 12 15

Επεξηγήσεις

Κωδικοί αριθμοί

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας κωδικός που αποτελείται από τρία γράμματα (AGR) και αριθμούς. Οι πρώτοι αριθμοί χαρακτηρίζουν το εξάμηνο έως και το δέκατο, οι υπόλοιποι το μάθημα.

Τα μαθήματα διδάσκονται στα εξάμηνα, άρτια ή περιττά, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Ώρες επαφής

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω Παραδόσεων (Π), Φροντιστηρίων (Φ) και Εργαστηρίων (Ε), που καταχωρούνται στο πρόγραμμα σπουδών ως ώρες ανά εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός ωρών, μαζί με τον αριθμό ωρών συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις, είναι γνωστός ως ώρες επαφής (ΩΕ).

Διδακτικές μονάδες

Σύμφωνα με το άρθρ. 24, παρ. 3 του Ν. 1268/82, 1 διδακτική μονάδα (ΔΜ) αντιστοιχεί σε 1 ώρα παράδοσης ή 1 ώρα φροντιστηρίου ή 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ένα εξάμηνο.

Πιστωτικές μονάδες

Σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε δύο εξάμηνα 13 εβδομάδων κατ’ ελάχιστον έκαστο και οι εξετάσεις σε δύο περιόδους των 3 εβδομάδων εκάστη και μία περίοδο επαναληπτικών εξετάσεων των 4 εβδομάδων. Συνεπώς, η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία διαρκεί 36 εβδομάδες. Σύμφωνα με το Ν. 1466/13- 08-2007, 36-40 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας (συμπεριλαμβάνονται φροντιστήρια και εργαστήρια), προετοιμασίας και εξετάσεων αποτιμώνται σε 1.500-1.800 ώρες εργασίας (συνολικός φόρτος εργασίας ενός φοιτητή) και αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Συνεπώς, με τα δικά μας δεδομένα, οι 36 πλήρεις εβδομάδες εργασίας αντιστοιχούν σε περίπου 1.500 ώρες εργασίας και συνεπώς 1 ΠΜ ισοδυναμεί με 25 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας. Επομένως, σε ένα μάθημα π.χ. των 5 ΠΜ αντιστοιχεί συνολικός φόρτος εργασίας 125 ωρών. Αν οι ΩΕ για το εν λόγω μάθημα ήταν πχ 4 ανά εβδομάδα, αυτό αντιστοιχεί σε συνολικό ΩΕ για το εξάμηνο 13×4 = 42 και επομένως απομένουν 83 ώρες για όλες τις άλλες δραστηριότητες, πχ επίλυση ασκήσεων, ετοιμασία εργαστηριακών φυλλαδίων όπου αυτό ισχύει, προετοιμασία και συμμετοχή σε προόδους ή/και εξετάσεις κ.τ.λ.

Aπόκτηση πτυχίου

Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς (βαθμός ≥5) σε όλα τα μαθήματα, κορμού, περιορισμένης και ελεύθερης επιλογής που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών με συνολικό αριθμό ΠΜ=300.

Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Β3/2166/87 (ΦΕΚ 308/87 τ.Β.), Β3/2457/88 (ΦΕΚ 802/16.6.1989 τ.Β) και Β3/2882/16.6.1989 (ΦΕΚ507/27.6.1989 τ.Β) με τους κάτωθι υπολογισμούς:

Με βάση τις διδακτικές μονάδες που έχει κάθε μάθημα υπολογίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον επιτυχόντα βαθμό εξέτασης του παραπάνω μαθήματος και στη συνέχεια διαιρείται το άθροισμα των παραπάνω γινομένων δια του αθροίσματος του συνόλου των συντελεστών βαρύτητας.

Σημείωση 1: O συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) για τα μαθήματα με ΔΜ=1-2 είναι 1, με ΔΜ=3-4 είναι 1,5 και ΔΜ > 4 είναι 2.

Σημείωση 2: Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ), η οποία αντιστοιχεί σε παρακολούθηση μαθημάτων με συνολικό αριθμό ΠΜ=30.