Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Άρθρο 2, παρ. 1 τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.


Πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Πρόγραμμα Σπουδών 2024-2025


1ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_100
Μαθηματικά και Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες
3
1
0
4
1,5
5
CRS_101
Γενική και Ανόργανη Χημεία
3
1
0
4
1,5
5
CRS_102
Γενική Βιολογία
3
0
2
4
1,5
5
CRS_103
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
3
1
0
4
1,5
5
CRS_104
Εισαγωγή στην Πληροφορική
3
0
2
4
1,5
5
CRS_105
Αγγλική Ορολογία Ι
3
1
0
4
1,5
5
Σύνολο
 26 ΩΕ
18
4
4
24
 
30

 2ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_200
Γενετική
3
0
2
4
1,5
5
CRS_201
Αναλυτική και Οργανική Χημεία
2
1
2
4
1,5
5
CRS_202
Μορφολογία και Ανατομία Φυτών
3
0
2
4
1,5
5
CRS_203
Συστηματική Βοτανική
2
1
2
4
1,5
5
CRS_204
Φυσική
3
1
0
4
1,5
5
CRS_205
Αγγλική Ορολογία ΙI
3
1
0
4
1,5
5
Σύνολο
28 ΩΕ
16
4
8
24
 
30

3ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_300
Μικροβιολογία
3
0
2
4,0
1,5
5
CRS_301
Βιοχημεία
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_302
Φυσιολογία Φυτών
3
0
2
4,0
1,5
5
CRS_303
Εντομολογία
3
0
2
4,0
1,5
5
CRS_304
Μετεωρολογία – Κλιματολογία
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_305
Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές
3
1
0
4,0
1,5
5
Σύνολο
27 ΩΕ
18
3
6
24,0
 
30

 4ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_400
Μοριακή Βιολογία–Βιοτεχνολογία
3
0
2
4,0
1,5
5
CRS_401
Φυτοπαθολογία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_402
Γενική Ανθοκομία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_403
Γενική Λαχανοκομία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_404
Εδαφολογία
3
0
2
4,0
1,5
5
CRS_405
Γενική Γεωργία
2
1
2
4,0
1,5
5
Σύνολο
30 ΩΕ
14
4
12
24
 
30

5ο Εξάμηνο 

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_500
Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_501
Βελτίωση Φυτών
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_502
Γεωργική Φαρμακολογία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_503
Γενική Δενδροκομία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_504
Αμπελουργία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_505
Αρδεύσεις – Στραγγίσεις
2
1
2
4,0
1,5
5
Σύνολο
30 ΩΕ
12
6
12
24,0
 
30

 6ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_600
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – Θρέψη Φυτών
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_601
Θερμοκηπιακές Καλλιέργιες
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_602
Ειδική Φυτοπροστασία Ι
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_603
Ειδική Γεωργία I
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_604
Ελαιοκομία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_605
Διαχείριση Ενέργειας στη Γεωργία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια
3
1
0
4,0
1,5
5
Σύνολο
 29 ΩΕ
13
6
10
24,0
 
30

7ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_700
Ειδική Φυτοπροστασία ΙΙ
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_701
Βιολογική – Αειφορική Γεωργία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_702
Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία
2
1
2
4,0
1,5
5
Σύνολο
 15 ΩΕ
6
3
6
12,0
 
15

Τα επόμενα μαθήματα είναι «Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής» Επιλογή Τρία (3) από τα πέντε (5)

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_703
Ρύπανση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_704
Ειδική Γεωργία ΙΙ
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_705
Εσπεριδοειδή – Υποτροπικά Φυτά
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_706
Υπαίθρια Λαχανικά
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_707
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού
3
1
0
4,0
1,5
5
Σύνολο για τρία (3) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
 11 – 17 ΩΕ
6 – 8
3
2 – 6
12,0
 
15

8ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_800
Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_801
Υδροπονία – Αεροπονία
2
1
2
4,0
1,5
5
CRS_802
Αρχιτεκτονική Τοπίου
2
1
2
4,0
1,5
5
Σύνολο
14 ΩΕ
7
3
4
12,0
 
15

Τα επόμενα μαθήματα είναι «Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής» Επιλογή Τρία (3) από τα πέντε (5)

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_803
Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_804
Διασφάλισης ποιότητας
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_805
Ειδική Ανθοκομία
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_806
Μοριακή Διαγνωστική
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_807
Γεωργία Ακριβείας
3
1
0
4,0
1,5
5
Σύνολο για τρία (3) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
 12 ΩΕ
9
3
0
12,0
 
15

9ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_900
Πειραματική Πτυχιακή Εργασία Ι
0
0
9
4,5
2,0
8
CRS_901
Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙ
0
0
9
4,5
2,0
7
Σύνολο
18 ΩΕ
0
0
18
9,0
 
15

Τα επόμενα μαθήματα είναι «Ελεύθερης Επιλογής» Επιλογή Τρία (3) από τα οκτώ (8) 

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_902
Τοπογραφία – Τηλεπισκόπιση
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_903
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_904
Βιοποικιλότητα και Αγροτικά Οικοσυστήματα
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_905
Μελισσοκομία
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_906
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_907
Ιολογία Φυτών
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_908
Γεωργικός Πειραματισμός
2
2
0
4,0
1,5
5
CRS_909
Πρακτική Άσκηση
0
0
0
4,0
1,5
5
Σύνολο για τρία (3) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 12 ΩΕ
9
3
0
12,0
 
15

10ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_1000
Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ
0
0
9
4,5
2,0
8
CRS_1001
Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙV
0
0
9
4,5
2,0
7
Σύνολο
18 ΩΕ
0
0
18
9,0
 
15

Τα επόμενα μαθήματα είναι «Ελεύθερης Επιλογής» Επιλογή Τρία (3) από τα οκτώ (8)

Κωδικός
Τίτλος
Παραδόσεις (ΩΠ)
Φροντιστήρια (ΩΦ)
Εργαστήρια (ΩΕ)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
CRS_1002
Πιστοποίηση Συστημάτων Γεωργικής Παραγωγής
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_1003
Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_1004
Γεωργικά Μηχανήματα
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_1005
Διαχείριση Γεωργικών Υπολειμμάτων και Αποβλήτων
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_1006
Οινολογία
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_1007
Αγροτική Πολιτική
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_1008
Ζιζανιολογία
3
1
0
4,0
1,5
5
CRS_1009
Πρακτική Άσκηση
0
0
0
4,0
1,5
5
Σύνολο για τρία (3) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 12 ΩΕ
9
3
0
12,0
 
15

Επεξηγήσεις


Κωδικοί αριθμοί

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας κωδικός που αποτελείται από τρία γράμματα (CRS) και αριθμούς.

Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο στα εξάμηνα, άρτια ή περιττά, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση δύναται να επιλεγεί στο 9ο ή στο 10ο εξάμηνο.

Ώρες επαφής

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω Παραδόσεων (Π), Φροντιστηρίων (Φ) και Εργαστηρίων (Ε), που καταχωρούνται στο πρόγραμμα σπουδών ως ώρες ανά εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός ωρών, όπως και ο αριθμός ωρών συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις, είναι γνωστός ως ώρες επαφής (ΩΕ).

Διδακτικές μονάδες

Σύμφωνα με το άρθρ. 24, παρ. 3 του Ν. 1268/82, 1 διδακτική μονάδα (ΔΜ) αντιστοιχεί σε 1 ώρα παράδοσης ή 1 ώρα φροντιστηρίου ή 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ένα εξάμηνο.

Πιστωτικές μονάδες

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 3 του ν. 4957/2022, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε δύο εξάμηνα 13 εβδομάδων κατ’ ελάχιστον έκαστο και οι εξετάσεις σε δύο περιόδους των 3 εβδομάδων εκάστη και μία περίοδο επαναληπτικών εξετάσεων των 4 εβδομάδων. Συνεπώς, η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία διαρκεί 36 εβδομάδες. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ5/89656/Β3/13.8.2002 ΥΑ (ΦΕΚ 1466/13.08.2007τ.Β), 36-40 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας (συμπεριλαμβάνονται φροντιστήρια και εργαστήρια), προετοιμασίας και εξετάσεων αποτιμώνται σε 1.500-1.800 ώρες εργασίας (συνολικός φόρτος εργασίας ενός φοιτητή) και αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Συνεπώς, με τα δικά μας δεδομένα, οι 36 πλήρεις εβδομάδες εργασίας αντιστοιχούν σε περίπου 1.500 ώρες εργασίας και συνεπώς 1 ΠΜ ισοδυναμεί με 25 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας. Επομένως, σε ένα μάθημα π.χ. των 5 ΠΜ αντιστοιχεί συνολικός φόρτος εργασίας 125 ωρών. Αν οι ΩΕ για το εν λόγω μάθημα ήταν πχ 4 ανά εβδομάδα, αυτό αντιστοιχεί σε συνολικό ΩΕ για το εξάμηνο 13×4 = 42 και επομένως απομένουν 83 ώρες για όλες τις άλλες δραστηριότητες, πχ επίλυση ασκήσεων, ετοιμασία εργαστηριακών φυλλαδίων όπου αυτό ισχύει, προετοιμασία και συμμετοχή σε προόδους ή/και εξετάσεις κ.τ.λ.

Aπόκτηση πτυχίου

Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς (βαθμός ≥5) σε όλα τα μαθήματα, κορμού, περιορισμένης και ελεύθερης επιλογής που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών με συνολικό αριθμό ΠΜ=300. Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Β3/2166/87 (ΦΕΚ 308/87 τ.Β.), Β3/2457/88 (ΦΕΚ 802/ 2.11.1988 τ.Β) και Β3/2882/16.6.1989 (ΦΕΚ 507/27.6.1989 τ.Β) με τους κάτωθι υπολογισμούς:

Με βάση τις διδακτικές μονάδες που έχει κάθε μάθημα υπολογίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον επιτυχόντα βαθμό εξέτασης του παραπάνω μαθήματος και στη συνέχεια διαιρείται το άθροισμα των παραπάνω γινομένων δια του αθροίσματος του συνόλου των συντελεστών βαρύτητας.


Σημείωση 1: O συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) για τα μαθήματα με ΔΜ=1-2 είναι 1, με ΔΜ=3-4 είναι 1,5 και ΔΜ > 4 είναι 2.

Σημείωση 2: Η Πειραματική Προπτυχιακή Εργασία (ΠΠΕ), η οποία αντιστοιχεί σε παρακολούθηση μαθημάτων με συνολικό αριθμό ΠΜ=30.