Flag U.K
AGRI_701 – Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


 1. Φυσιολογία, βιοχημεία ωρίμανσης καρπών. Μεταβολές ωρίμανσης.
 2. Ποιότητα και χημική σύσταση καρπών.
 3. Κριτήρια συλλεκτικής ωριμότητας, συγκομιδή, απώλειες κατά τη μεταφορά.
 4. Μεταβολές στη φυσιολογία των νωπών καρπών μετά τη συγκομιδή.
 5. Πρό- και μετά- συλλεκτικοί παράγοντες επίδρασης στην μετασυλλεκτική ζωή των καρπών.
 6. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί καρπών οπωροφόρων δένδρων (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακροδρυα).
 7. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί καρπών οπωροφόρων δενδρων (υποτροπικά-τροπικά είδη, μικρών καρπών).
 8. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί σταφυλιών, λαχανικών, ανθέων.
 9. Πρόψυξη και μέθοδοι συντήρησης καρπών.
 10. Τεχνολογίες συντήρησης.
 11. Φυσιολογικές διαταραχές και τραυματισμοί κατά τη συντήρηση.
 12. Τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία. Ελάχιστα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά.
 13. Μικροβιακή μετασυλλεκτική διαχείριση. Κίνδυνοι στη μετασυλλεκτική διαχείριση από μη φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς. Απειλές και μετασυλλεκτική τεχνολογία προστασίας.

Εργαστηριακές Ασκήσεις


 1. Ο ρόλος της αναπνοής, της διαπνοής και της βιοσύνθεσης του αιθυλενίου στην μετασυλλεκτική ζωή και ποιότητα των προϊόντων.
 2. Κλημακτηριακή ωρίμανση καρπών
 3. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί καρπών οπωροφόρων δένδρων
 4. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί σταφυλιών, λαχανικών, ανθέων.
 5. Τεχνολογίες συντήρησης.
 6. Μικροβιακή μετασυλλεκτική διαχείριση

AGRI_702 – Αγγλικά Επιστημονική Εγγραφή

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


Teaching academic skills and practice through a variety of topics in Environmental Science

Μάθημα 1: What is the science of agriculture

Μάθημα 2: What do agriculture scientists do

Μάθημα 3: Computers in the science of agriculture

Μάθημα 4: Energy resources

Μάθημα 5: Soilas a resource

Μάθημα 6: Recycling waste

Μάθημα 7: Ecosystems

Μάθημα 8: Preserving biodiversity

Μάθημα 9: Pollution

Μάθημα 10: Agriculture

Μάθημα 11: Sustainability

Μάθημα 12: Literature review seminar

Μάθημα 13: Guidance on improving coherence, cohesion and unity in an academic text


AGRI_703 – Ειδική Λαχανοκομία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


 1. Τεχνική καλλιέργειας υπαίθριας τομάτας
 2. Τεχνική καλλιέργειας υπαίθριας πατάτας
 3. Τεχνική καλλιέργειας κολοκυνθοειδών (πεπόνι, αγγούρι)
 4. Τεχνική καλλιέργειας κολοκυνθοειδών (καρπούζι, κολοκύθι)
 5. Τεχνική καλλιέργειας φυλλωδών λαχανικών (μαρούλι, ραδίκι, αντίδι)
 6. Τεχνική καλλιέργειας σταυρανθών λαχανικών (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι)
 7. Τεχνική καλλιέργειας βολβωδών λαχανικών (κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο)
 8. Τεχνική καλλιέργειας ψυχανθών λαχανικών (αρακάς, κουκί, φασόλι)
 9. Τεχνική καλλιέργειας σπαραγγιού
 10. Τεχνική καλλιέργειας αγκινάρας
 11. Τεχνική καλλιέργειας σκιαδανθών (καρότο, σέλινο, άνηθος, μαϊντανός)
 12. Τεχνική καλλιέργειας αμαρανθίδων (παντζάρι, σέσκουλο, σπανάκι)
 13. Τεχνική καλλιέργειας μπάμιας

Εργαστηριακές Ασκήσεις


 • Πολλαπλασιασμός πατάτας
 • Πολλαπλασιασμός, Κλάδεμα – υποστύλωση υπαίθριας τομάτας
 • Πολλαπλασιασμός, Κλάδεμα – υποστύλωση και εμβολιασμός καρπουζιού και αγγουριάς
 • Πολλαπλασιασμός μαρουλιού
 • Πολλαπλασιασμός βολβωδών
 • Πολλαπλασιασμός σπαραγγιού και αγκινάρας.

AGRI_704 – Ασφάλεια Εργασίας και Υγιεινής στη Γεωργία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


 1. Το Νομοθετικό πλαίσιο για ασφάλεια & υγεία στη Γεωργία. Αρχές εγγενούς ασφαλείας (inherent safety).
 2. Ασφάλεια κτιρίων και εδάφους Βασικές απαιτήσεις χώρων εργασίας (κτιριολογικές απαιτήσεις, φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία, προστασία από πτώσεις, εξοπλισμός υγιεινής, πυροπροστασία, σήμανση)..
 3. Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα, μηχανήματα, εργαλεία χειρός. Μέσα ατομικής προστασίας.
 4. .Τοξικότητα (Toxicity) και Τοξικός κίνδυνος (Toxic Hazard). Ανάλυση επικινδυνότητας δηλητηρίων. Κατηγορίες δηλητηρίων. Τρόπος εισόδου και μέθοδοι απομάκρυνσης τους από τον οργανισμό.Τοξικολογικές μελέτες. Όρια δόσεων ουσιών-Threhold Limit Values & IDLH. TLV-TWA, PEL, OES, TLV-STEL, TLV-C, MEL: Maximum Exposure Limit, IDLH, Lethal dose, LD50,Lethal concentration, LC50. Ποσοτικοποίηση κινδύνου. Πολλαπλές τοξικές ουσίες. Υπολογισμόσ τοξικότητας απλών ουσιών και μειγμάτων. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS-Material Safety Data Sheets &SDS). Ανίχνευση τοξικών ουσιών. Όργανα μέτρησης. Μεθοδοι ελέγχου.
 5. Αρχές εργονομίας. Θόρυβος, δονήσεις. Γεωργικά μηχανήματα. Τροχήλατα. Ρυμούλκηση.
 6. Αρχές Πυροπροστασίας. Καύσιμα.
 7. Ανάλυση των σοβαρότερων ατυχημάτων που οφείλονται στην απώλεια θερμικού ελέγχου χημικών (ή πυρηνικών) αντιδράσεων (Flixborough, Seveso, Bhopal, κλπ.)
 8. Εκρήξεις:Νιτρικό αμμώνιο. Μεθάνιο. Κίνδυνοι από νερό.
 9. Ασφάλεια αποθήκευσης σιτηρών. Προμήθεια, χειρισμός και αποθήκευση χημικών. Λειτουργίες τροφοδοσίας καυσίμων Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές-μυοσκελετικά προβλήματα.
 10. Εργασία γύρω από άγρια ζώα και επιβλαβή φυτά.
 11. Εισαγωγή στις μεθόδους αποτίμησης επικινδυνότητας (HAZOP/HAZAN, fault trees, what if, …)
 12. Πληροφοριες για την Ελληνική νομοθεσία για θέματα ασφαλείας και υγείας. Σπουδαιότεροι πρόσφατοι ελληνικοί νόμοι. Τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας. Αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας. Αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας. Διατήρηση βιβλίων (αρχείων). Δομές της νομοθεσίας που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια. Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ορισμός των προτύπων ασφαλείας. Τύποι προτύπων. The Hired Hands. Αλλαγές στην εργασία με Αλλαγή σε εποχές
 13. Σύνοψη, επανάληψη

AGRI_705 – Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωργία

Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρία


 1. Συστήματα Γραμμικών Αλγεβρικών Εξισώσεων
 2. Προβλήμτα Ιδιοτιμών
 3. Ρίζες μη γραμμικών εξισώσεων
 4. Πολυωνυμική προσέγγιση και παρεμβολή
 5. Αριθμητική παραγώγιση
 6. Αριθμητική Ολοκλήρωση
 7. Γενικά Χαρακτηριστικά του Συνηθισμένου Διαφορικού
 8. Ταξινόμηση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
 9. Ταξινόμηση Φυσικών Προβλημάτων
 10. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις αρχικής τιμής
 11. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις ορίου-τιμής
 12. Ελλειπτικές Μερική Διαφορική Εξίσωση
 13. Παραβολικές Μερική Διαφορική Εξίσωση
 14. Υπερβολικές Μερική Διαφορική Εξίσωση

AGRI_ΕΧ – Ένα (1) από τα Μαθήματα Επιλογής 7ου και 9ου Εξαμήνου

Ο φοιτητής/τρια επιλέγει ένα (1) από τα Μαθήματα Επιλογής 7ου και 9ου Εξαμήνου


Κωδικός
Τίτλος
AGRI_ΕΧ1
Γεωργική Νηματωδολογία
AGRI_ΕΧ2
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού
AGRI_ΕΧ3
Κομποστοποίηση και Οργανική Ύλη Εδάφους
AGRI_ΕΧ4
Αρχιτεκτονική Τοπίου
AGRI_ΕΧ5
Τροπικά, Υποτροπικά Δενδροκομικά Είδη και Μικρά Οπωροφόρα
AGRI_ΕΧ6
Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες
AGRI_ΕΧ7
Αξιοποίηση Υπολειμμάτων Γεωργικής Παραγωγής
AGRI_ΕΧ8
Ειδική Αμπελουργία
AGRI_ΕΧ9
Κυκλική Οικονομία στη Γεωργία
AGRI_ΕΧ10
Διαχείριση και Ποιότητα Αρδευτικού Νερού
AGRI_ΕΧ11
Επεξεργασία και Διαχείριση Εδαφικών Δεδομένων
AGRI_ΕΧ12
Αναλυτικές Τεχνικές στη Γεωργία και το Περιβάλλον
AGRI_ΕΧ13
Αγροτική Οικονομία – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
AGRI_ΕΧ14
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εφαρμογές στη Γεωργία
AGRI_ΕΧ15
Βιολογική Γεωργία
AGRI_ΕΧ16
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
AGRI_ΕΧ17
Μοριακή Ενζυμολογία
AGRI_ΕΧ18
Ζωικοί Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας, Αποθηκών και Ξύλου
AGRI_ΕΧ19
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής
AGRI_ΕΧ20
Αγροβιοποικιλότητα και Διαχείριση Φυτογενετικών Πόρων
AGRI_ΕΧ21
Ποιότητα και Συστήματα Πιστοποίησης Γεωργικής Παραγωγής
AGRI_ΕΧ22
Συστήματα Μετρήσεων και Αισθητήρων στη Γεωργία
AGRI_ΕΧ23
Γεωργικά Μηχανήματα
AGRI_ΕΧ24
Θερμικές – Ψυκτικές Μηχανές Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων