Δείτε τα αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής


1ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_100
General and Inorganic Chemistry
BAE_110
Mathematics I
BAE_120
Physics I
BAE_130
Introduction to Biosystems Science
BAE_150
General Biology
ΒΑΕ 160
Morphology and Anatomy of Plants

2ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_200
General Agriculture
BAE_210
Mathematics II
BAE_220
Organic Chemistry
BAE_230
Basic Principles of Information Technology and Programming
BAE_240
Introduction to the Science of Agricultural Engineering
BAE_250
General Pomology

3ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_300
Microbiology
BAE_310
Technical Drawing with PC
BAE_320
Statistics
BAE_330
Topography – Erosion – Soil Conservation
BAE_350
Biochemistry
ΒΑΕ_360
Physics II

4ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_400
Computational Systems for the Simulation of Biosystems
BAE_410
English for Scientific Writing
BAE_420
Soil science
BAE_440
Strength of Materials
BAE_450
Geographic Information Systems
BAE_460
Genetics

5ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_500
Pumping Systems
BAE_510
Phytopathology
BAE_520
Physical Chemistry
BAE_530
Zootechnics
BAE_540
Electrical Engineering – Electrical Machines
BAE_550
Soil and Irrigation Physics

6ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_600
Vegetable Crops’ Science
BAE_610
Applied Thermodynamics
BAE_620
Transference Phenomena
BAE_630
Details of Machines and Mechanisms
BAE_640
Agricultural Zoology – Entomology
BAE_650
Agriculture Pharmacology

7ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_700
Soil Fertility – Fertilization
BAE_710
Environmental Hydraulics – Hydrology – Water Quality
BAE_720
Agricultural Buildings and Greenhouse Facilities
BAE_730
Quality Control – Standardization and Certification of Agricultural Products

Μαθήματα Επιλογής 7ου Εξαμήνου

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_701
Applications of Geographical Information Systems in Agriculture
BAE_702
Agriculture Industries
BAE_703
Designs of Metal Structures
BAE_704
Sustainable Agriculture
BAE_705
Integrated Plant Protection Systems
BAE_706
Planning and Organization of Animal Husbandry Units
BAE_707
Irrigation and Drainage Technologies using Information Technology and Communications
BAE_708
Measurement and Sensor Systems in Agriculture
ΒΑΕ_140
Agricultural Economy and Policy

8ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
ΒΑΕ_800
Agricultural Biotechnology
BAE_810
Applications of Circular Economy in Georgia
BAE_820
Tractors – Agricultural Machines
ΒΑΕ_830
Automatic Control Systems

Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_801
Landscape Architecture
BAE_802
Electronics – Microprocessors and Control Systems in Agriculture
BAE_803
Agricultural Engineering
BAE_804
Alternative Sources of Energy in Agriculture
BAE_805
Environmental Control of Agricultural Facilities
BAE_806
Special Phytopathology
BAE_807
Molecular Enzymology
BAE_808
Automatic Control of Agricultural Processes and Machinery
BAE_809
Composting and Soil Organic Matter
BAE_811
Nanomaterials – Nanobiotechnology and Applications in Agriculture
BAE_1001
Internship

9ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_910
Information Technology in Agriculture
BAE_920
Precision Agriculture – Intelligent Agriculture
ΒΑΕ_930
Process Safety and Occupational Health

Μαθήματα Επιλογής 9ου Εξαμήνου

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_901
Principles of Food Biotechnology
BAE_902
Agricultural Machinery Design
BAE_903
Microbial Biotechnology
BAE_904
Land Improvement Projects and Irrigation Networks
BAE_905
Hydroponic and Aeroponic Facilities
BAE_906
Strategic Planning of Food and Agriculture Businesses
BAE_907
Agricultural Supply Chain
BAE_908
Principles of Genetic Improvement
BAE_909
Mapping and Soil Study Preparation Technique
ΒΑΕ_911
Simulation of Crop Growth

10ο Εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος
Title
BAE_1010
BAE_1020
BAE_1030
BAE_1040
BAE_1050
BAE_1060