Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία το αργότερο έως και την Κυριακή 12/03/2023.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο από το Ακαδημαϊκό e-mail στο e-mail της Γραμματείας και αφορούν τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05.04.2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Μεσολόγγι .

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο κτιρίου Κ-24


Δικαιολογητικά προς Κατάθεση


  1. Υποβολή αίτησης προς ορκωμοσία (Επισυνάπτεται).
  2. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα/αιτούσης από ΚΕΠ ή ηλεκτρονική έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr ότι δεν έχει καμία εκκρεμότητα με: α) τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών για σίτιση ή στέγαση και β) τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών (Κεντρική Βιβλιοθήκη Παν/μίου Πατρών με έδρα το Ρίο, Βιβλιοθήκη στο Κουκούλι και Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου) για βιβλία (Επισυνάπτεται).
  3. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
  4. Αίτηση εγγραφής στο δίκτυο αποφοίτων (αφορά μόνο στους υποψηφίους πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών).
  5. Την ημέρα της ορκωμοσίας σας παρακαλείσθε να καταθέσετε και την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το επισυναπτόμενο έγγραφο Οδηγίες Ορκωμοσίας- Χρήσιμες Πληροφορίες


Συμμετέχοντες Απόφοιτοι


Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας


Α/Α
Αριθμός Μητρώου
1
Α.Μ. 11686
2
Α.Μ. 12020
3
Α.Μ. 12067
4
Α.Μ. 12117
5
Α.Μ. 12190
6
Α.Μ. 12197
7
Α.Μ. 12210
8
Α.Μ. 12293
9
Α.Μ. 12326
10
Α.Μ. 12332
11
Α.Μ. 12354
12
Α.Μ. 12450
13
Α.Μ. 12453
14
Α.Μ. 12516
15
Α.Μ. 12547
16
Α.Μ. 12554
17
Α.Μ. 12615
18
Α.Μ. 12630
19
Α.Μ. 12690
20
Α.Μ. 12714
21
Α.Μ. 12715
22
Α.Μ. 12716
23
Α.Μ. 12717

Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών


Α/Α
Αριθμός Μητρώου
1
1098370
2
1098373
3
1098375
4
1098376
5
1098377