Doctoral

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας


Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή και στα Επιστημονικά Θεματικά Πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε δημόσια τελετή από το οικείο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των Γεωπονικών Επιστημών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα φέρει τίτλο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο. Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα είναι η Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν. 4485/2017.

Οι διδακτορικές σπουδές έχουν ως βασικό σκοπό την προετοιμασία για την απόκτηση διδακτορικών διπλωμάτων, που θα δίνουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα αυτοδύναμης προαγωγής της γεωπονικής έρευνας και θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της χώρας, στο πλαίσιο της συνεχώς και ταχέως μεταβαλλόμενης και εξελισσόμενης Γεωπονικής Επιστήμης.