Για την αποφοίτησή τους οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων , και ένα σύνολο Μαθημάτων Επιλογής όπως φαίνεται πιο κάτω, ώστε να συγκεντρώσουν συνολικά έναν αριθμό 300 Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ):

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
260 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής:
40 ΠΜ
 
 
 
 
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 5ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 6ου εξαμήνου:
30ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 7ου εξαμήνου:
25 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής 7ου Εξαμήνου:
05 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 8ου εξαμήνου:
25 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής 8ου Εξαμήνου:
05 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων Επιλογής 9ου εξαμήνου:
30 ΠΜ
Πτυχιακή Εργασία  10ου εξαμήνου:
30 ΠΜ

Ελάχιστος χρόνος σπουδών: 10 εξάμηνα (5 έτη).