Εικόνα Κεφαλίδας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Π.Μ.Σ

1ο Εξάμηνο (ECTS 30)


Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία.Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων (ECTS 8)

 Αεροπονία, τεχνολογία του μέλλοντος-Βασικές αρχές. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Παραγωγικά αεροπονικά συστήματα. Πλήρως αυτοματοποιημένο αεροπονικό σύστημα καλλιέργειας φυτών. Αεροπονική παραγωγή άνοσου πατατόσπορου. Σύγχρονες Αεροπονικές φάρμες. Υπερυψωμένες φάρμες (Tower Farms).  Οικιακές φάρμες (Home farms). Υδροπονία: Kαλλιέργειες εκτός εδάφους(Soilless Cultures). Συστήματα παροχής του θρεπτικού διαλύματος στα φυτά. Ρύθμιση της άρδευσης. Ανοικτά και κλειστά υδροπονικά συστήματα. Συστήματα επίπλευσης (float system), N.F.T., N.G.S. Συστήματα aquaculture. Εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ολοκληρωμένη διαχείριση μικροκλίματος θερμοκηπιακών και αγροτικών μονάδων. Περιβάλλον θερμοκηπίου (φυσική περιβάλλοντος, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, αφύγρανση, αυτοματισμοί). Ενεργειακό ισοζύγιο θερμοκηπίου. Ενεργειακά συστήματα – Βιοκλιματολογία θερμοκηπίου. Ψυχρό και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Εκτίμηση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA).


Διαχείριση εδαφικών και υδάτινων πόρων.(ECTS 7)

 Προχωρημένες έννοιες στις φυσικές και χημικές ιδιότητες των εδαφών. Υποβάθμιση εδαφών και μέτρα προστασίας τους. Γένεση Εδαφών και Προβληματικά Εδάφη. Αναλυτικές Μέθοδοι στο Έδαφος, το Νερό και το Φυτό. Φυσικοχημικές διεργασίες στα εδάφη και ερμηνεία εδαφολογικών δεδομένων. Έννοιες, μεθοδολογία, μεγέθη – Πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα. Εισαγωγή στην ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων. Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης νερού – Αγροτική ανάπτυξη και πρακτικές εξοικονόμησης νερού στη γεωργία. Σχέσεις φυτού – εδάφους – ατμόσφαιρας, απόκριση καλλιεργειών στο νερό, ισοζύγιο νερού στη γεωργία. Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στους υδατικούς πόρους  και εφαρμογές εκτίμησης αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών. Εκπαιδευτική επίσκεψη.


Ειδικά θέματα βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες. Κηπευτικών, και στους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών. (ECTS 8)

 Τεχνολογία διαχείρισης και διατήρησης σπόρων: συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και έλεγχος βιωσιμότητας των σπόρων. Βιολογία σπόρων: εκτίμηση της ποιότητας του σπόρου, διακοπή του λήθαργου, βλάστηση, ανάπτυξη. Exsitu  συλλογές διαχείριση και διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών – τράπεζες γενετικού υλικού. Δημιουργία αγενούς και εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού – σποροπαραγωγή. Μορφομετρικοί – Φαινοτυπικοί δείκτες και η χρήση τους στο χαρακτηρισμό, τη διάκριση και τη βελτίωση των φυτών. Έλεγχος του πολλαπλασιαστικού υλικού χρησιμοποιώντας μοριακούς – γενετικούς δείκτες. Εφαρμογές για ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και ανάδειξη της καθαρότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού. Επιλογή επιθυμητών γενοτύπων με βάση τους μοριακούς δείκτες. Εφαρμογή των μοριακών δεικτών στη ανάδειξη διατήρηση και βελτίωση των παραδοσιακών ποικιλιών. Μοριακή ταυτοποίηση, ανάλυση ποικιλότητας και προστασία από γενετική διάβρωση. Εφαρμογές της γονιδιωματικής τεχνολογίας στη βελτίωση φυτών. Σύγχρονες ωμικές προσεγγίσεις. Μελέτες περιπτώσεων: φασκόμηλο, ρίγανη, τσάι του βουνού, μελιτζάνα (τσακώνικη, Σαντορίνης, Λαγκαδά), πιπεριά (σταυρός, μυτερό) τομάτα (Σαντορίνης, Παξών), πεπόνι (Άργους, Ζακύνθου) κλπ.


Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων.  Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης -(ECTS 7)

 Πρωτογενής φυτικός μεταβολισμός-. Τα πρωτογενή  φυτικά προϊόντα. Δευτερογενής φυτικός μεταβολισμός-δευτερογενή φυτικά προϊόντα: Βασικές βιοσυνθετικές οδοί. Φαινολικές ενώσεις, Τερπενοειδή, Αλκαλοειδή: Βασικές κατηγορίες και συμβολή στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των φυτικών προϊόντων.  Βιολογικές ιδιότητες. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη δευτερογενών μεταβολιτών στα φυτά. Μέθοδοι παραλαβής, απομόνωσης και ανάλυσης φυσικών  βιοδραστικών ουσιών και  εμπορική τους αξιοποίηση. Συστατικά των τροφίμων:-βιοενεργά συστατικά. Διατροφική αξία των φυτικών τροφίμων σε σχέση με τη σύστασή τους(κρασί, μπύρα, χυμοί κα). Συμπληρώματα διατροφής-Λειτουργικά τρόφιμα. Ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναλυτικές, φυσικοχημικές μέθοδοι ταυτοποίησης φυτικών προϊόντων. Μοριακή ταυτοποίηση και πιστοποίηση (authentication) φυτικών προϊόντων. ‘Έλεγχος προσμίξεων αλλοιώσεων και νοθείας. Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών.


2ο Εξάμηνο (ECTS 30)


Τεχνολογίες Θερμοκηπιακών καλλιεργειών-Καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης (ECTS 7,5)

Τεχνολογία θερμοκηπίων (Βασικοί Τύποι κατασκευών, Τεχνικές προδιαγραφές, Υλικά Κάλυψης,Εξοπλισμοί). Αποτελεσματικές (efficiency) δομικές τεχνολογίες στα θερμοκήπια. Χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στο σχεδιασμό θερμοκηπιακών μονάδων. Τεχνολογίες παραγωγής Πολλαπλασιαστικού υλικού-σπορόφυτων λαχανοκομικών φυτών.  Καλλιεργητικές τεχνικές φυτών της οικογένειας Solanaceae (Τομάτα, Μελιτζάνα, πιπεριά, πατάτα) στο θερμοκήπιο. Καλλιεργητικές τεχνικές φυτών της οικογένειας Cucurbitaceae (Αγγούρι,  Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι) στο θερμοκήπιο.  Καλλιεργητικές τεχνικές φυτών μαρουλιού και φασολιού στο θερμοκήπιο.  Τεχνικές καλλιέργειας  φυτών υπό χαμηλή κάλυψη (καρπούζι, πεπόνι). Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και τυποποίηση λαχανοκομικών  προϊόντων.


Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (ECTS 7,5)

Εισαγωγή στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά.  Eπιχειρηματική καλλιέργεια   Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών. Τεχνολογίες καλλιέργειας: ρίγανη τσάι, Μέντα, Λεβάντα, Βασιλικός, Γλυκάνισο, Θυμάρι, Χαμομήλι κ.ά.). Πολλαπλασιασμός, καλλιεργητικές φροντίδες, προβλήματα – ιδιαιτερότητες. Συλλογή – απόδοση. Οικονομική σημασία.  Διατροφική αξία. Βιοδραστικές ουσίες, απομόνωσή τους και χρήση τους στην Αρωματοποιία, στην Φαρμακευτική, στην καταπολέμηση των εντόμων, στα τρόφιμα και τα ποτά, και ως αλληλοχημικά. Αιθέρια έλαια.


 Προχωρημένες γνώσεις Αειφορικής-Βιολογικής Γεωργίας  (ECTS 7,5)

Έννοια της Αειφορικής Γεωργίας. Εθνική στρατηγική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφορία. Διεθνές πλαίσιο και δράσεις που συμβάλουν στην αειφορία,  Πρακτικές Αειφορικής Γεωργίας, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών. Βιολογική γεωργία: Αρχές και μέσα της βιολογικής γεωργίας στη φυτική παραγωγή, διαχείριση εδαφών και παραγωγή τροφίμων, διαχείριση (συντήρηση, εμπορία) βιολογικών προϊόντων. Συγκαλλιέργειες Αμειψισπορές. Εναλλαγή καλλιεργειών. Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Οικονομική διαχείριση βιοκαλλιεργειών. Η αγορά των βιολογικών προϊόντων. Επεξεργασία τυποποίηση και διακίνηση των βιολογικών προϊόντων. Καινοτόμες πρακτικές στην βιολογική καλλιέργεια της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των πυρηνόκαρπων,, της αμπέλου, των λαχανικών, και των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.


Ειδικές γνώσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών (ECTS 7,5)

Αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης. Νομικό Πλαίσιο. Γενικό πρωτόκολλο χαμηλών εισροών φυτοπροστασίας.

Προσδιορισμός εχθρών καλλιεργειών και φυσικών εχθρών. Παρακολούθηση πληθυσμών – Πρόγνωση – Καθορισμός οικονομικού ορίου ζημιάς και χρόνου επέμβασης. Επιλογή Μεθόδου αντιμετώπισης. Χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων, καλλιεργητικών / μηχανικών μεθόδων, φυσικών εχθρών. Προσδιορισμός ασθενειών των καλλιεργειών. Μέθοδοι μέτρησης και εκτίμησης της ασθένειας. Καλλιεργητικά, φυσικά, βιοτεχνολογικά, μηχανικά και  νομοθετικά μέσα αντιμετώπισης ασθενειών. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων, ακάρεων, νηματωδών, ιών και ιοειδών. Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής και φυτοπροστασία. Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζιζανίων. Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.