1ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_101
Γενική και Ανόργανη Χημεία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_102
Μαθηματικά
3
1
0
4
1,5
5
AGRI_103
Φυσική- Αγρομετερεωλογία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_104
Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_105
Γενική Βιολογία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_106
Εισαγωγή στις Γεωπονικές Επιστήμες – Ιστορία της Γεωπονίας
3
0
0
3
1,5
2
AGRI_107
Αγγλικά
3
1
0
3
1,5
3

2ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_201
Οργανική και Αναλυτική Χημεία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_202
Γενετική
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_203
Μορφολογία και Ανατομία Φυτών
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_204
Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_205
Γεωργική Μικροβιολογία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_206
Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες
3
1
0
4
1,5
5

3ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_301
Γενική Γεωργία – Χειμερινά Σιτηρά
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_302
Φυσιολογία Φυτών
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_303
Γεωργικές & Θερμοκηπιακές Κατασκευές
3
0
2
4
1,5
5
AGRI_304
Γενική Ανθοκομία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_305
Γενική Δενδροκομία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_306
Γενική Φυτοπαθολογία
2
0
2
3
1,5
5

4ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_401
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_402
Εδαφολογία
2
0
3
3,5
1,5
5
AGRI_403
Γενική Αμπελουργία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_404
Γεωργική Φυσικοχημεία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_405
Βιοχημεία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_406
Γενική Λαχανοκομία
2
0
2
3
1,5
5

5ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_501
Βελτίωση Φυτών
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_502
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_503
Γεωργική Υδραυλική
3
0
2
4
1,5
5
AGRI_504
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία και Θρέψη Φυτών
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_505
Γονιμότητα Εδαφών – Λίπανση Καλλιεργειών
2
0
3
3,5
1,5
5
AGRI_506
Μοριακή Βιολογία – Βιοτεχνολογία
3
0
2
3
1,5
5

6ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_601
Αρδεύσεις και Συστήματα Άρδευσης
3
0
2
4
1,5
5
AGRI_602
Ειδική Δενδροκομία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_603
Γεωργικός Πειραματισμός
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_604
Ειδικά Θέματα Γεωργικής Ζωολογίας-Εντομολογίας
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_605
Ειδική Γεωργία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_606
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία
2
0
2
3
1,5
5

7ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_701
Μετασκελετική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_702
Αγγλικά Επιστημονική Εγγραφή
3
3
0
4
1,5
5
AGRI_703
Ειδική Λαχανοκομία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_704
Ασφάλεια Εργασίας και Υγιεινής στη Γεωργία
3
1
0
4
1,5
5
AGRI_705
Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωργία
2
0
2
3
1,5
5
 
Ένα (1) από τα Μαθήματα Επιλογής 7ου και 9ου Εξαμήνου
 
 
 
3-4
1,5
5

8ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_801
Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_802
Ειδική Ανθοκομία-Καλλωπιστικά Φυτά
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_803
Ελαιοκομία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_804
Συστήματα Καλλιεργειών Εδάφους
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_805
Συστήματα Άντλησης
2
0
2
3
1,5
5
 
Ένα (1) από τα Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου
 
 
 
3-4
1,5
5

9ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
 
Επιλογή (6) Έξι  Μαθημάτων από τα Μαθήματα Επιλογής 7ου και 9ου  Εξαμήνου
 
 
 
 
 
 

10ο Εξάμηνο


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_1001
Πτυχιακή Εργασία I
 
 
 
5
2
5
AGRI_1002
Πτυχιακή Εργασία II
 
 
 
5
2
5
AGRI_1003
Πτυχιακή Εργασία III
 
 
 
5
2
5
AGRI_1004
Πτυχιακή Εργασία IV
 
 
 
5
2
5
AGRI_1005
Πτυχιακή Εργασία V
 
 
 
5
2
5
AGRI_1006
Πτυχιακή Εργασία VI
 
 
 
5
2
5

Μαθήματα Επιλογής 7ου και 9ου Εξαμήνου


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_ΕΧ1
Γεωργική Νηματωδολογία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ2
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ3
Κομποστοποίηση και Οργανική Ύλη Εδάφους
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ4
Αρχιτεκτονική Τοπίου
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ5
Τροπικά, Υποτροπικά Δενδροκομικά Είδη και Μικρά Οπωροφόρα
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ6
Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ7
Αξιοποίηση Υπολειμμάτων Γεωργικής Παραγωγής
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ8
Ειδική Αμπελουργία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ9
Κυκλική Οικονομία στη Γεωργία
2
2
0
4
1,5
5
AGRI_ΕΧ10
Διαχείριση και Ποιότητα Αρδευτικού Νερού
3
0
2
4
1,5
5
AGRI_ΕΧ11
Επεξεργασία και Διαχείριση Εδαφικών Δεδομένων
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ12
Αναλυτικές Τεχνικές στη Γεωργία και το Περιβάλλον
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ13
Αγροτική Οικονομία – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2
2
0
4
1,5
5
AGRI_ΕΧ14
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εφαρμογές στη Γεωργία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ15
Βιολογική Γεωργία
2
2
0
4
1,5
5
AGRI_ΕΧ16
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ17
Μοριακή Ενζυμολογία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ18
Ζωικοί Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας, Αποθηκών και Ξύλου
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ19
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ20
Αγροβιοποικιλότητα και Διαχείριση Φυτογενετικών Πόρων
2
2
0
4
1,5
5
AGRI_ΕΧ21
Ποιότητα και Συστήματα Πιστοποίησης Γεωργικής Παραγωγής
2
2
0
4
1,5
5
AGRI_ΕΧ22
Συστήματα Μετρήσεων και Αισθητήρων στη Γεωργία
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ23
Γεωργικά Μηχανήματα
3
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΧ24
Θερμικές – Ψυκτικές Μηχανές Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων
2
0
2
3
1,5
5

Μαθήματα Επιλογής 8ου Εξαμήνου


Κωδικός
Τίτλος
Θεωρία (Θ)
Φροντιστήριο (Φ)
Εργαστήριο (Ε)
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ)
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
AGRI_ΕΕ1
Ευφυής Γεωργία
3
1
0
4
1,5
5
AGRI_ΕΕ2
Τεχνολογίες Άρδευσης και Στράγγισης με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
3
0
2
4
1,5
5
AGRI_ΕΕ3
Περιβαλλοντική Μηχανική των Ρευστών
2
2
0
4
1,5
5
AGRI_ΕΕ4
Ρύπανση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΕ5
Συστήματα Προσομοίωσης και Μοντελοποίησης Αγροβιοσυτημάτων
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΕ6
Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
2
0
2
3
1,5
5
AGRI_ΕΕ7
Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
3
1
0
4
1,5
5
AGRI_ΕΕ8
Πρακτική Άσκηση
0
0
8
4
1,5
5

Επισυναπτόμενα: