Οι Εργαστηριακοί Χώροι του Τμήματος, διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις και άριστες υποδομές και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων και των ασκήσεων πράξης, για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και πρακτικήςEnglish Flag άσκησης και ιδιαίτερα για την ερευνητική δραστηριότητα.Διαθέτει  τρία μικρά ερευνητικά σύγχρονα θερμοκήπια του εργαστηρίου Τεχνολογίας θερμοκηπίων, με Μετεωρολογικό Σταθμό.Το τμήμα διαθέτει επίσης ιδιαίτερα σημαντικές υποδομές, όπως τα δύο μεγάλα σύγχρονα θερμοκήπια Λαχανοκομίας, το θερμοκήπιο Ανθοκομίας, το θερμοκήπιο Βοτανικής ή Αεροπονική φάρμα.

Έχει προγραμματισθεί η κατασκευή ενός ακόμη θερμοκηπίου ειδικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Φυτοπροστασίας.


Θερμοκήπιο