Εργαστήριο Δενδροκομίας

Eleni KalorizouΥπεύθυνη Εργαστηρίου: Ελένη Καλορίζου, Επίκ. ΚαθηγήτριαEnglish Flag

Email:

Τηλ. : 26310 58232


Το Εργαστήριο Δενδροκομίας μελετά την προσαρμογή των οπωροφόρων δένδρων σε συνθήκες καταπόνησης με φυσιολογικούς (φωτοσύνθεση, χλωροφύλλη, διαχείριση χρήσης νερού στα φυτά κ.α.), μορφολογικούς και χημικούς δείκτες.

Εξειδικεύεται στους μηχανισμούς ανάπτυξης και παραγωγής των οπωροφόρων δένδρων σε διάφορα συστήματα καλλιέργειας, στον πολλαπλασιασμό των δένδρων, στην αξιολόγηση και την ανάδειξη τοπικών ειδών.

Ανθός Δένδρου


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου εστιάζονται στις παρακάτω περιοχές:

  • Μηχανισμοί ανάπτυξης και παραγωγής οπωροφόρων δένδρων σε διάφορα συστήματα καλλιέργειας
  • Φυσιολογία ανάπτυξης οπωροφόρων δένδρων
  • Μηχανισμοί ανθεκτικότητας σε συνθήκες καταπόνησης
  • Θρέψη-Λίπανση Οπωροφόρων
  • Πολλαπλασιασμός οπωροφόρων δένδρων
  • Αξιολόγηση και ανάδειξη τοπικών ειδών
  • Αξιολόγηση νέων ποικιλιών
  • Ανάπτυξη καρπών – Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών
  • Αειφορική διαχείριση οπωρώνων
  • Κυκλική οικονομία στην δενδροκομία

Καρπός Δένδρου


Διδασκαλία μαθημάτων


Γενική Δενδροκομία, Ειδική δενδροκομία (φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα), Ελαιοκομία, Τροπικά, Υποτροπικά και Μικρά οπωροφόρα, Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.


Καλλιέργεια Οπωροφόρων Δένδρων