Μηχανική των ρευστών - Γυάλινοι σωλήνες

ΆνδραςΥπεύθυνος Εργαστηρίου: Γεώργιος Μπουραντάς, Επικ. Καθηγητής,English Flag

Email:

Τηλ. : 26310 58443


Το Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων στα αντικείμενα της Μηχανικής των Ρευστών, της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής και της  υδρολογίας, με έμφαση σε εφαρμογές στην Γεωργία.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου είναι:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση των εξισώσεων ροής
  • Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης νερού με έμφαση στις γεωργικές εφαρμογές
  • Ανάπτυξη και επίλυση μοντέλων ροής σε πορώδη υλικά
  • Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων χωρικής παρεμβολής