Εικόνα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-24

Αναρτήθηκε  επικαιροποιημένο (16/03/2024 )  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-24 για τους φοιτητές του : Π.Π.Σ. Γεωπονίας –(16/03/2024) Π.Π.Σ. Γεωπονίας – Αμαλιάδας – (16/03/2024) Π.Π.Σ Μεταβατικού  Γεωπονίας – (16/03/2024) Π.Π.Σ Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Ε.Φ.Π) – (16/03/2024) Π.Π.Σ. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής  (Ε.Β. & Γ.Μ.) – (16/03/2024) Tο πρόγραμμα θα ισχύει από Τρίτη 19/03/2024

Περισσότερα
Εικόνα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24 (οριστικό)

Αναρτήθηκε το οριστικό  (09/11/2023)  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24 για τους φοιτητές του : Π.Π.Σ. Γεωπονίας (Οριστικό 09/11/2023) Π.Π.Σ. πρώην Γεωπονίας – Αμαλιάδας (Οριστικό 09/11/2023) Π.Π.Σ πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Ε.Φ.Π) (Οριστικό 09/11/2023) Π.Π.Σ. πρώην Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής  (Ε.Β. & Γ.Μ.) (Οριστικό 09/11/2023) Π.Π.Σ Μεταβατικού  πρώην Γεωπονίας – Αμαλιάδας (Οριστικό 09/11/2023) Τα μαθήματα…

Περισσότερα
Εικόνα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

Αναρτήθηκε  επικαιροποιημένο (10-03-2023)  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-23 για τους φοιτητές του : Π.Π.Σ Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Ε.Φ.Π)  Π.Π.Σ. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής  (Ε.Β. & Γ.Μ.)  Π.Π.Σ. Γεωπονίας – Αμαλιάδας Π.Π.Σ Μεταβατικού  Γεωπονίας – Αμαλιάδας Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθήματων που έχει αναρτηθεί. 

Περισσότερα
Εικόνα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-23

Αναρτήθηκαν  επικαιροποιημένα  Ωρολόγια Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 για τους φοιτητές του : Π.Π.Σ Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Ε.Φ.Π) . Π.Π.Σ. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής  (Ε.Β. & Γ.Μ.) Π.Π.Σ. Γεωπονίας – Αμαλιάδας Π.Π.Σ Μεταβατικού  Γεωπονίας – Αμαλιάδας

Περισσότερα
Εικόνα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

Αναρτήθηκε το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 για τους φοιτητές του : Π.Π.Σ Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Ε.Φ.Π) (Επικαιροποιημένο Δευτέρα 10 Οκτωβρίου ως προς το μάθημα  5ου Εξαμήνου Αμπελουργία &  7ου Εξαμήνου Γονιμότητας Εδαφών- Λιπασματολογία ) . Π.Π.Σ. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής  (Ε.Β. & Γ.Μ.) (Επικαιροποιημένο Δευτέρα 10 Οκτωβρίου ως προς το μάθημα 7ου ΕξαμήνουΓονιμότητας Εδαφών- Λιπασματολογία…

Περισσότερα