Εικόνα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022

Αναρτήθηκε  επικαιροποιημένο (21-10-2021) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022 για τους φοιτητές Π.Π.Σ Γεωπονίας και του Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων. Tο επικαιροποιημένο Ωρολόγιο πρόγραμμα  θα ισχύσει από τη Δευτέρα 25/10/2021. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης Διδασκαλίας του μαθήματος Αγγλικά Ορολογία 3ου εξαμήνου ΠΠΣ Γεωπονίας και 7ου εξαμήνου ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων θα βγει ανακοίνωση από το τμήμα.

Περισσότερα