Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 για φοιτητές πρώην τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Οι φοιτητές των πρώην τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, που δεν έχουν κατοχυρώσει κάποιο θέμα Πτυχιακής Εργασίας, θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (https://eservice.upatras.gr) του Πανεπιστημίου Πατρών   από 10.07.2024 έως  31.10.2024. ***Σημαντική…

Περισσότερα

Πρόγραμμα Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 Μπορείτε να το δείτε  το πρόγραμμα από τον παρακάτω σύνδεσμο: Πρόγραμμα Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση

Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Η Συνέλευση του Τμήματος θα εξετάσει πολύ σύντομα όλα τα αιτήματα όσων από εσάς έχουν κάνει αίτηση για πτυχιακή ή διπλωματική εργασία χωρίς εγκεκριμένο από τη Συνέλευση θέμα και θα αναθέσει σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που δικαιούνται την εκπόνησή της θέμα και επιβλέποντα. Θέμα και επιβλέπων θα είναι οριστικά…

Περισσότερα

Παράταση αιτήσεων φοιτητών του πρώην Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας

Παράταση των αιτήσεων εκπόνησης πτυχιακών εργασιών έως και 15.03.2024. Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής , θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr   . Εκπρόθεσμες αιτήσεις…

Περισσότερα

Ενημέρωση για Παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών του πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. μπορούν να ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα της δημόσιας παρουσίασης των Πτυχιακών Εργασιών τους, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://upatrasgr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/otsoumpe_upatras_gr/Eeq9eZ4dXsJNufkVPyeMQssB6XBLCE6pVsZS2sp2FL4pLQ?e=QgPxZY

Περισσότερα

Διαδικασία Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας για φοιτητές πρώην τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που δεν έχουν κατοχυρώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Τεχνολόγων  Γεωπόνων (Τ.Ε.Ι.) που δεν έχουν κατοχυρώσει κάποιο θέμα Πτυχιακής Εργασίας , θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr   έως 30/11/2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν…

Περισσότερα

Διαδικασία Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (αφορά τα πρώην τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονίας Αμαλιάδας)

Οι φοιτητές των πρώην τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής , θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr   έως 30/11/2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.  ***Σημαντική παρατήρηση…

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένου καταλόγου θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Τμήματος Γεωπονίας , Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (αφορά τα πρώην τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονίας Αμαλιάδας).

Προς ενημέρωση των Φοιτητών του 9ου Εξαμήνου,  των πρώην Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονίας (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) αναρτάται επικαιροποιημένος (16/11/2023) Κατάλογος Θεμάτων για Επιλογή – Κατοχύρωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας. ***Σημαντική παρατήρηση: Δικαίωμα επιλογής  θέματος Πτυχιακής Εργασίας  έχουν οι φοιτητές των πρώην Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονίας (Αμαλιάδας),που έχουν δηλώσει το μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” στην Δήλωση…

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας με θέμα: «Αποτύπωση Ελαιώνα με χρήση εφαρμογής συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο πεδίο»

Την Πέμπτη 21/09/2023 και ώρα 12:00 – 12:45 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας των φοιτητριών του Τμήματος Γεωπονίας: ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΟΥΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ με θέμα «Αποτύπωση Ελαιώνα με χρήση εφαρμογής συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο πεδίο».

Περισσότερα
Πτυχιακή Εργασία

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας με θέμα: «Επιδράσεις του ανέμου στην ανάπτυξη των φυτών»

Την Δευτέρα 18/9/2023 στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Ισιδώρας Δουκέρη και του φοιτητή Δημήτρη Χατζηστάμου με θέμα: «Επιδράσεις του ανέμου στην ανάπτυξη των φυτών». Όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την παρουσίαση της πτυχιακής ας επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα Γ. Ζερβουδάκη στο

Περισσότερα