Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Η Συνέλευση του Τμήματος θα εξετάσει πολύ σύντομα όλα τα αιτήματα όσων από εσάς έχουν κάνει αίτηση για πτυχιακή ή διπλωματική εργασία χωρίς εγκεκριμένο από τη Συνέλευση θέμα και θα αναθέσει σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που δικαιούνται την εκπόνησή της θέμα και επιβλέποντα. Θέμα και επιβλέπων θα είναι οριστικά και δεν θα επιδέχονται διαπραγμάτευσης. Η Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας