Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Παράταση των αιτήσεων εκπόνησης πτυχιακών εργασιών έως και 15.03.2024.

Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής , θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr   .

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

***Σημαντική παρατήρηση 1: Δικαίωμα επιλογής  θέματος Πτυχιακής Εργασίας  έχουν οι φοιτητές των πρώην Τμημάτων Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής,που έχουν δηλώσει το μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” στην Δήλωση Μαθημάτων για το Εαρινού Εξαμήνου 2023-24.

Αιτήσεις φοιτητών του πρώην Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής που έχουν γίνει μέσω της υπηρεσίας https://eservice.upatras.gr  από το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 ΔΕΝ χρειάζεται να επαναληφθούν.

***Σημαντική παρατήρηση 2: Προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την  Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας,  θα πρέπει να συνδεθούν  στην Υπηρεσία  αποκλειστικά  με τα στοιχεία (Username-Password) του Ακαδημαϊκού τους λογαριασμού επιλέγοντας  Σύνδεση με ακαδημαϊκό λογαριασμό .

Στην ίδια υπηρεσία θα μπορούν να κάνουν αίτηση και φοιτητές που δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιο διαθέσιμο θέμα.  Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν το αίτημά τους χωρίς να συμπληρώνουν θέμα και επιβλέποντα καθηγητή.  Η συνέλευση του τμήματος θα ορίζει θέμα και επιβλέποντα έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας φοιτητής που να μην μπορεί να εκπονήσει την Πτυχιακή του εργασία, λόγω έλλειψης διαθέσιμου θέματος.

Μετά την υποβολή της αίτησης , ο φοιτητής θα ενημερώνεται αυτόματα για την πορεία της αίτησή του μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων και παράλληλα μέσω του Ακαδημαϊκού του email .

Για την υποβολή της  Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ενημερωμένους browsers (φυλλομετρητές). Προτείνετε  η χρήση   φυλομετρητή Chrome.

Τα διαθέσιμα θέματα για  επιλογή – κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας υπάρχουν αναρτημένα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://upatrasgr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/otsoumpe_upatras_gr/EbPQC3f2crBHjBMAFjp7WXwBN766c9Lu4sK61kFHLnVFKQ?e=T1LwB3 

Από την Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας