Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Τεχνολόγων  Γεωπόνων (Τ.Ε.Ι.) που δεν έχουν κατοχυρώσει κάποιο θέμα Πτυχιακής Εργασίας , θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr   έως 30/11/2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

***Σημαντική παρατήρηση 1: Προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την  Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να συνδεθούν  στην Υπηρεσία  αποκλειστικά  με τα στοιχεία (Username-Password) του Ακαδημαϊκού τους λογαριασμού επιλέγοντας  Σύνδεση με ακαδημαϊκό λογαριασμό .

***Σημαντική παρατήρηση 2: Οι φοιτητές  του πρώην τμήματος Τεχνολόγων  Γεωπόνων (Τ.Ε.Ι.) που δεν έχουν κατοχυρώσει κάποιο θέμα Πτυχιακής Εργασίας θα υποβάλουν την  Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίαςχωρίς να συμπληρώνουν θέμα και επιβλέποντα καθηγητή.  Η συνέλευση του τμήματος θα ορίζει θέμα και επιβλέποντα έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας φοιτητής που να μην μπορεί να εκπονήσει την Πτυχιακή του εργασία, λόγω έλλειψης διαθέσιμου θέματος.

Μετά την υποβολή της αίτησης , ο φοιτητής θα ενημερώνεται αυτόματα για την πορεία της αίτησή του μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων και παράλληλα μέσω του Ακαδημαϊκού του email .

Για την υποβολή της  Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ενημερωμένους browsers (φυλλομετρητές). Προτείνετε  η χρήση   φυλομετρητή Chrome.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας