Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Οι φοιτητές των πρώην τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής , θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr   έως 30/11/2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

***Σημαντική παρατήρηση 1: Δικαίωμα επιλογής  θέματος Πτυχιακής Εργασίας  έχουν οι φοιτητές των πρώην Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονίας (Αμαλιάδας),που έχουν δηλώσει το μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” στην Δήλωση Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24.

***Σημαντική παρατήρηση 2: Προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την  Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να συνδεθούν  στην Υπηρεσία  αποκλειστικά  με τα στοιχεία (Username-Password) του Ακαδημαϊκού τους λογαριασμού επιλέγοντας  Σύνδεση με ακαδημαϊκό λογαριασμό .

Στην ίδια υπηρεσία θα μπορούν να κάνουν αίτηση και φοιτητές που δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιο διαθέσιμο θέμα.  Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν το αίτημά τους χωρίς να συμπληρώνουν θέμα και επιβλέποντα καθηγητή.  Η συνέλευση του τμήματος θα ορίζει θέμα και επιβλέποντα έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας φοιτητής που να μην μπορεί να εκπονήσει την Πτυχιακή του εργασία, λόγω έλλειψης διαθέσιμου θέματος.

Μετά την υποβολή της αίτησης , ο φοιτητής θα ενημερώνεται αυτόματα για την πορεία της αίτησή του μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων και παράλληλα μέσω του Ακαδημαϊκού του email .

Για την υποβολή της  Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ενημερωμένους browsers (φυλλομετρητές). Προτείνετε  η χρήση   φυλομετρητή Chrome.

Τα θέματα για  επιλογή – κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας υπάρχουν στον αναρτημένο επικαιροποιημένο (16/11/2023) Κατάλογο  Θεμάτων για Επιλογή – Κατοχύρωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (αφορά τα πρώην τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονίας Αμαλιάδας).

Από την Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας