Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Προς ενημέρωση των Φοιτητών του 9ου Εξαμήνου,  των πρώην Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονίας (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) αναρτάται επικαιροποιημένος (16/11/2023) Κατάλογος Θεμάτων για Επιλογή – Κατοχύρωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας.

***Σημαντική παρατήρηση: Δικαίωμα επιλογής  θέματος Πτυχιακής Εργασίας  έχουν οι φοιτητές των πρώην Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονίας (Αμαλιάδας),που έχουν δηλώσει το μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” στην Δήλωση Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24.

Οι φοιτητές  θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr  έως 30/11/2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

***Σημαντική επισήμανση: Προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να συνδεθούν  στην Υπηρεσία  αποκλειστικά με τα στοιχεία (Username-Password) του Ακαδημαϊκού τους λογαριασμού επιλέγοντας  Σύνδεση με ακαδημαϊκό λογαριασμό .

Στην ίδια υπηρεσία θα μπορούν να κάνουν αίτηση και φοιτητές που δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιο διαθέσιμο θέμα.  Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν το αίτημά τους χωρίς να συμπληρώνουν θέμα και επιβλέποντα καθηγητή.  Η συνέλευση του τμήματος θα ορίζει θέμα και επιβλέποντα έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας φοιτητής που να μην μπορεί να εκπονήσει την Πτυχιακή του εργασία, λόγω έλλειψης διαθέσιμου θέματος.

Μετά την υποβολή της αίτησης , ο φοιτητής θα ενημερώνεται αυτόματα για την πορεία της αίτησή του μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων και παράλληλα μέσω του Ακαδημαϊκού του email .

Για την υποβολή της  Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ενημερωμένους browsers (φυλλομετρητές). Προτείνετε  η χρήση   φυλομετρητή Chrome.


Κατάλογος Θεμάτων για Επιλογή – Κατοχύρωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας

Α/Α
ΘΕΜΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
1
Διερεύνηση των αντιλήψεων των παραγωγικών φορέων του αγροδιατροφικού τομέα για τους δείκτες υγείας-ποιότητας των εδαφών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας περιόδου 2023-2024.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
2
Διερεύνηση των αντιλήψεων των παραγωγικών φορέων του αγροδιατροφικού τομέα για τους δείκτες υγείας-ποιότητας των εδαφών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας περιόδου 2023-2024.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
3
Διερεύνηση των αντιλήψεων των παραγωγικών φορέων του αγροδιατροφικού τομέα για τους δείκτες υγείας-ποιότητας των εδαφών στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιόδου 2023-2024.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
4
Aνάλυση των αναγκών των ελαιοπαραγωγών για την υιοθέτηση στην παραγωγή συστημάτων ευφυούς Γεωργίας στην Περιφερειακή Ενότητα  Αιτωλοακαρνανίας περιόδου 2023-2024
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
5
Aνάλυση των αναγκών των ελαιοπαραγωγών για την υιοθέτηση στην παραγωγή συστημάτων ευφυούς Γεωργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας περιόδου 2023-2024.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
6
 Aνάλυση των αναγκών των ελαιοπαραγωγών για την υιοθέτηση στην παραγωγή συστημάτων ευφυούς Γεωργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας περιόδου 2023-2024.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
7
Σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες επιτήρησης των εδαφών σε πραγματικό χρόνο.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
8
Σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
9
Σύγχρονες Τεχνολογίες Ευφυούς Γεωργίας.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
10
Σύγχρονες τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας ανασκόπησης του επιχειρηματικού οικοσυστήματος
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
11
Διερεύνηση της επίδρασης των εδαφοκλιματικών συνθηκών στην γεωργική κατανομή των κροτώνων και στην αναγνώριση των ξενιστών.
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
12
Σχεδιασμός Αρδευτικών δικτύων με χρήση λογισμικού
ΜΑΛΑΜΟΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
13
Διερεύνηση ισοζυγίου νερού σε καλλιέργειες
ΜΑΛΑΜΟΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
14
Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού εδαφών
ΜΑΛΑΜΟΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
15
Διερεύνηση χαρακτηριστικής καμπύλης υγρασίας εδαφών με την μέθοδο της εξάτμισης
ΜΑΛΑΜΟΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
16
Διερεύνηση χαρακτηριστικής καμπύλης υγρασίας εδαφών με την μέθοδο της μεμβράνης πίεσης
ΜΑΛΑΜΟΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
17
Πειραματική βαθμονόμηση αισθητήρων υγρασίας εδάφους.
ΜΑΛΑΜΟΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
18
Δίκτυα Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων  – Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές
ΜΑΛΑΜΟΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
19
Εκτίμηση της συγκέντρωσης των φωτοσυνθετικών χρωστικών και των ανθοκυανινών σε φυτά τομάτας προσβεβλημένα με Meloidogyne javanica μετά από χειρισμό με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου.
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
20
Εκτίμηση της φωτοσύνθεσης, της διαπνοής και της στοματικής αγωγιμότητας σε φυτά τομάτας προσβεβλημένα με Meloidogyne javanica μετά από χειρισμό με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου.
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
21
Εκτίμηση της δραστικότητας της καταλάσης σε φυτά τομάτας προσβεβλημένα με Meloidogyne javanica μετά από χειρισμό με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου.
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
22
Εκτίμηση της υπεροξείδωσης λιπιδίων σε φυτά τομάτας προσβεβλημένα με Meloidogyne javanica μετά από χειρισμό με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου.
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
23
Βιοχημική εκτίμηση της συγκέντρωσης φωτοσυνθετικών χρωστικών σε φυτά τομάτας προσβεβλημένα με Meloidogyne javanica μετά από χειρισμό με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου.
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
24
Μελέτη της επίδρασης συγκεντρωτή ηλιακής ακτινοβολίας (luminescent solar concentrator) στη δραστικότητα της καταλάσης σε φυτά τομάτας και μελιτζάνας.
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
25
Μελέτη της επίδρασης συγκεντρωτή ηλιακής ακτινοβολίας (luminescent solar concentrator) στη συγκέντρωση φωτοσυνθετικών χρωστικών σε φυτά τομάτας και μελιτζάνας.
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
26
Παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου με χρήση υάλινων παγίδων McFail στην περιοχή του Ρίου Πατρών
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
27
Παθογόνος δράση εντομοπαθογόνων νηματωδών επί του εντόμου Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae)
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
28
In vitro αξιολόγηση της θνησιμότητας του νηματώδη Meloidogyne javanica υπό την επίδραση αιθερίου ελαίου δενδρολίβανου.
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
29
Βιολογικός έλεγχος διαφορετικών στελεχών της μύγας μεσογείου με εφαρμογή εντομοπαθογόνων νηματωδών
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
30
Αξιολόγηση της επίδρασης τυποποιημένου ενισχυτικού φυτικής ανάπτυξης με μικροοργανισμούς σε φυτά τομάτας προσβεβλημένα με νηματώδεις Meloidogyne javanica
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
31
Τα έντομα ως πηγή τροφής: λύση ή πρόβλημα;
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
32
Αξιοποίηση των εντόμων στη διατροφή των ζώων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας της κυκλικής οικονομίας
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
33
In vitro μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων χουμικών οξέων οργανικής ύλης εδάφους σε νηματώδεις σκώληκες.
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
34
In vitro μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων φουλβικών οξέων οργανικής ύλης εδάφους σε νηματώδεις σκώληκες.
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
35
In vitro αποδόμηση εδαφικων ξενοβιοτικών από κολεόπτερα (μελέτη περίπτωσης πολυστυρενίου)
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
36
Μικροπλαστικά: Ένας αναδυόμενος περιβαλλοντικός ρύπος στη γεωργία-Τεχνικές και μέθοδοι απομόνωσης από καλλιεργήσιμα εδάφη.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
37
Τύχη και μεταφορά των βαρέων μετάλλων στην vadοse zone:  Ο χαλκός σε ελαιώνα ως μελέτη  περίπτωσης
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
38
In situ απεικόνιση ριζικού συστήματος αμπέλου με χρήση minirhizotron συστήματος: Κατασκευή και παραμετροποίηση του συστήματος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
39
Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιόλαδου από διαφορετικές ποικιλίες  της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
40
Φυσικοχημικό προφίλ της οργανικής ύλης (humic substances) αμπελώνα: Μελέτη περίπτωση α) γόνιμου ή αγρανάπαυσης εδάφους και β) προβληματικού (αλατούχου) εδάφους
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
41
Τύχη και υπολειμματική δράση αγροχημικών στο έδαφος με χρήση πολαρογραφίας: Μελέτη περίπτωση
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
42
Επίδραση της εδαφοβελτίωσης στους μικροβιακούς πληθυσμούς καλλιεργήσιμων εδαφών με  PhosphoLipid Fatty Acids  ανάλυση (τεχνική PLFΑs). Ο αμπελώνας ως μελέτη περίπτωση
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
43
Επίδραση των αβιοτικών καταπονήσεων αμπέλου στην μικροπανίδα  του εδάφους με PhosphoLipid Fatty Acids ανάλυση (τεχνική PLFΑs).
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
44
Γαιοσκώληκας: Ένας φυσικός βιοαντιδραστήρας ανοργανοποίησης οργανικών αποβλήτων και γονιμότητας εδάφους-Αξιολόγηση γηγενών πληθυσμών ως μελέτη περίπτωση
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
45
Παρασκευή καλλυντικών από φυτικές πρώτες ύλες αρωματικών φυτών
 
46
Απομόνωση και τροποποίηση οργανικών εκχυλίσματων από υπολειμματική φυτική οργανική ύλη για φυτοπροστατευτική χρήση
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-
47
Φαινολικό περιεχόμενο  και αντιοξειδωτική δραστηριότητα ιστών ελιάς ποικιλίας κορωνέικη μετά από εξωγενή χορήγηση αμινοξέων σε συνθήκες αλατούχου στρες.
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
48
Επίδραση του υψομέτρου και της διαθεσιμότητας υγρασίας στην ανάπτυξη, ωρίμανση και φαινολικό περιεχόμενο καρπών ελιάς.
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
49
Επίδραση βιοδιογέρτη και φυτικού εκχυλίσματος στην αντοχή εσπεριδοειδών σε στρεσσογόνο περιβάλλον.
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
50
Επίδραση αμινοξέων στη βλάστηση σπόρων επιλεγμένων  δενδροκομικών ειδών.
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
51
Επίδραση υποστρωμάτων στη βλάστηση σπόρων επιλεγμένων δενδροκομικών ειδών.
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
52
Ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ), αποτύπωμα άνθρακα και διαχείριση του σε ελαιώνες της Λέρου.
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
53
Η επίδραση της θερμοκρασία θρεπτικού διαλύματος υδροπονικής καλλιέργειας φράουλας στην ανάπτυξη, απόδοση και τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των φυτών.
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
54
Η επίδραση της θερμοκρασίας θρεπτικού διαλύματος αεροπονικής καλλιέργειας φράουλας στην ανάπτυξη, απόδοση και βιοχημικά χαρακτηριστικά των φυτών.
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
55
Ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ), αποτύπωμα άνθρακα και διαχείριση του σε οπωρώνες εσπεριδοειδών
ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
56
Αξιολόγηση της αύξησης και ανάπτυξης φυτών ζοχού σε υδροπονικό σύστημα επίπλευσης συγκριτικά με το έδαφος
MΠANTHΣ
57
Αξιολόγηση της αύξησης και ανάπτυξης φυτών ζοχού σε υδροπονικό σύστημα επίπλευσης συγκριτικά με το επίπεδο αζώτου στο θρεπτικό διάλυμα
MΠANTHΣ
58
Αξιολόγηση της ποιότητας φύλλων ζοχού σε υδροπονικό σύστημα επίπλευσης συγκριτικά με το επίπεδο αζώτου στο θρεπτικό διάλυμα
MΠANTHΣ
59
Αξιολόγηση της μετασυλλεκτικής ζωής φύλλων ζοχού μετά από καλλιέργεια σε υδροπονικό σύστημα επίπλευσης συγκριτικά με το έδαφος
MΠANTHΣ
60
Επίδραση της θερμοκρασίας του θρεπτικού διαλύματος στην αύξηση και ανάπτυξη μαρουλιού σε υδροπονική καλλιέργεια NFT
MΠANTHΣ
61
Επίδραση της θερμοκρασίας του θρεπτικού διαλύματος στην αύξηση και ανάπτυξη μαρουλιού σε αεροπονική καλλιέργεια
MΠANTHΣ
62
Επίδραση βιοδιεγερτών στην αύξηση και ανάπτυξη φυτών πιπεριάς κάτω από συνθήκες ξηρασίας
MΠANTHΣ
63
Επίδραση βιοδιεγερτών στην αύξηση και ανάπτυξη φυτών μελιτζάνας κάτω από συνθήκες ξηρασίας
MΠANTHΣ
64
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ (Εργασίες με διαφορετική πρώτη ύλη για προσρόφηση διαφορετικών ουσιών)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΜΠΕΚΙΑΡΗ
65
ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Εργασίες με διαφορετικά φυτά/ρύπους/συνθήκες)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΜΠΕΚΙΑΡΗ
66
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΤΑ (Εργασίες με διαφορετικά φυτά)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
67
Η πράσινη ενέργεια ως παράγοντας βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής: η περίπτωση των Αγροβολταϊκών (PVs) στον Αγροτικό τομέα
ΚΑΥΓΑ
68
Κλιματική αλλαγή και αγροτικός τομέας: Επιπτώσεις, προβλέψεις και μέτρα προσαρμογής για την διαχείριση αγροτικών και φυσικών οικοσυστημάτων
ΚΑΥΓΑ
69
Περιβαλλοντική αειφορία καλλιεργειών υπό κάλυψη: Ο ρόλος των τεχνολογιών αιχμής
ΚΑΥΓΑ
70
Αξιολόγηση καλλιέργειας φράουλας (FLORIDA FORTUNA) σε Φωτοβολταϊκό θερμοκήπιο
ΚΑΥΓΑ
71
Αποτύπωση των τεχνολογιών ΑΠΕ που αξιοποιούν οι καλλιεργητές θερμοκηπίων στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας
ΚΑΥΓΑ
72
Αποτύπωση των τεχνολογιών ΑΠΕ που αξιοποιούν οι καλλιεργητές θερμοκηπίων στην Περιφέρεια Κρήτης
ΚΑΥΓΑ
73
Τεχνολογίες Ευφυούς Γεωργίας στα θερμοκηπιακά συστήματα στην Ελλάδα
ΚΑΥΓΑ
74
Η Βιομάζα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στον αγροτικό τομέα και στα θερμοκηπιακά συστήματα
ΚΑΥΓΑ
75
Αποδοτικότητα Χρήσης Πόρων – εισροές/εκροές στα θερμοκηπιακά συστήματα
ΚΑΥΓΑ
76
Κλειστά συστήματα στράγγισης σε αεροπονικές καλλιέργειες
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ – ΚΑΥΓΑ
77
Μελέτη φυσιολογικών δεικτών φασκόμηλου (Salvia officinalis L.) κάτω από αβιοτικές  καταπονήσεις. Η αλατότητα ως μελέτη περίπτωσης.
ΣΑΛΑΧΑΣ
78
Τσάι του βουνού – Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.
ΣΑΛΑΧΑΣ
79
Παραγωγή υδροπονικού χορταριού (grass fodder plantation).
ΣΑΛΑΧΑΣ
80
Οργανική κομποστοποίηση  με γαιοσκώληκες – Δημιουργία Φάρμας γαιοσκωλήκων.
ΣΑΛΑΧΑΣ
81
Συγκριτική αξιολόγηση ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa L.) ως προς τα αγρονιμικά χαρακτηριστικά και την απόδοση.
ΣΑΛΑΧΑΣ
82
    Συγκριτική αξιολόγηση ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa L.)  ως προς τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά και την περιεκτικότητα σέ έλαιο
ΣΑΛΑΧΑΣ
83
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού υλικού Φράουλας με Αεροπονική μέθοδο
ΣΑΛΑΧΑΣ
84
Απομόνωση ή χαρακτηρισμός αιθέριων ελαίων από το φυτό Rosmarinum officinalis L., με χρήση πολικών και μη πολικών διαλυτών.
ΣΑΛΑΧΑΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
85
Εποχιακή διακύμανση αιθέριων ελαίων στο φυτό Rosmarinum officinalis L. Αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.
ΣΑΛΑΧΑΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
86
Η χρήση των Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών στην Κοσμετολογία και στα καλλυντικά προϊόντα
ΣΑΛΑΧΑΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
87
Η Καλλιέργεια του φυτού Argan(Sideroxylon spinosum, L.).
ΣΑΛΑΧΑΣ-ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ
88
‘Μελέτη της απομάκρυνσης μέσω προσρόφησης μυκητοκτόνων από υδάτινα συστήματα με την χρήση οργανικών υδροπηκτωμάτων’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
89
‘Μελέτη της απομάκρυνσης μέσω προσρόφησης νιτρικών και νιτρωδών ιόντων από υδάτινα συστήματα με την χρήση οργανικών υδροπηκτωμάτων’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
90
‘Μελέτη της απομάκρυνσης μέσω προσρόφησης αμμωνιακών ιόντων από υδάτινα συστήματα με την χρήση οργανικών υδροπηκτωμάτων’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
91
‘Μελέτη της απομάκρυνσης μέσω προσρόφησης μυκητοκτόνων από υδάτινα συστήματα με την χρήση σύνθετων οργανικών/ανόργανων υδροπηκτωμάτων με βάση το SiO2’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
92
‘Αναγνώριση Βακτηριακών Μεταλλοπρωτεϊνωμάτων στο Ριζοβίωμα: Μια Βιοπληροφορική Ανάλυση της Συμβίωσης Βακτηρίων και Φυτών’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
93
‘Μελέτη της απομάκρυνσης μέσω προσρόφησης ιόντων σιδήρου από υδάτινα συστήματα με την χρήση οργανικών υδροπηκτωμάτων’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
94
‘Μελέτη της ποιότητας ελαιόλαδου με φυσικοχημικές αναλύσεις-Κατηγοριοποίηση παραμέτρων’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ-Γιαννακόπουλος
95
‘Επικύρωση της μεθόδου προσδιορισμού αμμωνιακών ιόντων στο νερό με φασματοφωτομετρία απορρόφησης UV-Vis’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
96
‘Επικύρωση της μεθόδου προσδιορισμού ιόντων χαλκού στο νερό με φασματοφωτομετρία απορρόφησης UV-Vis’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
97
‘Επικύρωση της μεθόδου προσδιορισμού ιόντων σιδήρου στο νερό με φασματοφωτομετρία απορρόφησης UV-Vis’
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
98
Εκτίμηση της συγκέντρωσης των ανθοκυανινών στα φύλλα υδροπονικής ή/και αεροπονικής καλλιέργειας φράουλας υπό την επίδραση διαφορετικών θερμοκρασιών του θρεπτικού διαλύματος
Ζερβουδάκης
99
Βιοχημική εκτίμηση της συγκέντρωσης των φωτοσυνθετικών χρωστικών στα φύλλα υδροπονικής ή/και αεροπονικής καλλιέργειας φράουλας υπό την επίδραση διαφορετικών θερμοκρασιών του θρεπτικού διαλύματος
Ζερβουδάκης