Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας που αφορά τους φοιτητές/τριες των πρώην Τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών και Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04.12.2023 και ώρα 11:30 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Κ-7, θα συμμετάσχουν οι κάτωθι απόφοιτοι:

Από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Α/Α
Αριθμός Μητρώου
1
Α.Μ. 11640
2
Α.Μ. 11719
3
Α.Μ. 11950
4
Α.Μ. 12116
5
Α.Μ. 12165
6
Α.Μ. 12210
7
Α.Μ. 12450
8
Α.Μ. 12643
9
Α.Μ. 12656
10
Α.Μ. 12680
11
Α.Μ. 12687
12
Α.Μ. 12695
13
Α.Μ. 12711

 Από το Τμήμα Γεωπονίας

Α/Α
Αριθμός Μητρώου
1
1098372
2
1103655
3
1103672
4
1103673
5
1104258
6
1104259

Επισυναπτόμενα θα βρείτε τις  Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες που θα ισχύουν την ημέρα της ορκωμοσίας.