Εικόνα Κατατακτήριες Εξετάσεις

Στο παρακάτω πίνακα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των  Κατατακτήριων Εξετάσεων 2022-23 :


agri_katataktiries_pinakas-apotelesmata_2022-23


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να κατατεθούν ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-1-2023 στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας.


Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του ΦΕΚ3185/16.12.2013,

β) τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΕΚ 3899/25.10.2019 και

γ) τα ανωτέρω αποτελέσματα,

κανείς εκ των εννέα (9) υποψηφίων δε συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία των τριάντα (30) μονάδων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος