Εργαστήριο Αξιοποίησης Γεωργικών Υπολειμμάτων

Μαρία ΠαπαδάκηΥπεύθυνη Εργαστηρίου: Παπαδάκη Μαρία, ΚαθηγήτριαEnglish Flag

Email:

Τηλ.: 26310 58428


Η γεωργική υπολειμματική βιομάζα έχει τη δυνατότητα να προσροφήσει περιβαλλοντικούς ρύπους είτε με ελάχιστη μηχανική επεξεργασία των πρώτων υλών ή να παίξει το ρόλο του προδρόμου για την παραγωγή ενεργών bio-carbons και bio-chars υλικών.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου είναι:

  • Δημιουργία προσροφητικών υλικών
  • Μελέτη της ανταγωνιστικής προσρόφησης με σκοπό την αδρανοποίηση ξενοβιωτικών ρύπων όπως φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών στο περιβάλλον
  • Παραγωγή πρώτων υλών για παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για γεωργική και ανθρώπινη χρήση
  • Τροποποίηση γεωργικών υπολειμμάτων ως εδαφοβελτιωτικά
  • Παραγωγή βιοκαυσίμων

Παραγωγή βιοκαυσίμων