Εικόνα Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021 – 2022

Η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 187/27.5.2021 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/Β/25.10.2019), του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011), όπως ισχύει, και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/4.8.2017), καθόρισε με σχετική απόφασή της την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (αρχείο pdf)


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022


Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 11/10/2021
 • Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 14/01/2022

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 24/01/2022
 • Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 25/02/2022

ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022


Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 28/02/2022
 • Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 10/06/2022

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 13/06/2022
 • Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 01/07/2022

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022

 • Έναρξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 27/08/2022
 • Λήξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 24/09/2022

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης 63557/Β1 (ΦΕΚ 1062/Β/14.7.2004) για την “Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών”, μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 • Εθνική Εορτή: 28 Οκτωβρίου
 • Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου
 • Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου
 • Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
 • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Ημέρα των φοιτητικών εκλογών