Εικόνα Κεφαλίδας

Σαλάχας Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

Τηλέφωνο: (+30) 2610 962994

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Πέμπτη 13:00 – 15:00 & Παρασκευή 13:00-15:00

Ο κ. Σαλάχας Γεώργιος είναι  Καθηγητής Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας και Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας και μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.  Έχει διδάξει (ΠΔ 407, Επίκουρος Καθηγητής) στα Τμήματα του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Αγρίνιο.

Τα ερευνητικά του  ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Αεροπονική καλλιέργεια Φυτών, στη Θρέψη και Λίπανση των Φυτών, στον Δευτερογενή Φυτικό Μεταβολισμό και στην οργανοληπτική αξία των Φυτικών προϊόντων, στην παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού, στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά και στον κύκλο ζωής του άνθρακα(Life Cycle Assessment).

Επιστημονικός Υπεύθυνος ή μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε πολλά Ερευνητικά Προγράμματα και μέλος πέντε συμβουλευτικών επιτροπών σε διδακτορικές διατριβές, έχει 35 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, πλήθος εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και πάνω από 650 ετεροαναφορές. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων.

Υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, μέλος του ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρύτανης του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Είναι εφευρέτης του «Automated Aeroponic Plant Growing System», (PCT/GR2013/000069, WO/2014/102553) και έχει αναπτύξει την πρώτη επισκέψιμη Αεροπονική Φάρμα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου καινοτομίας «Kannabis Hub»  στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.


Εικόνα Βασίλης ΠαπασωτηρόπουλοςΒασίλης Παπασωτηρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

Τηλέφωνο: (+30) 2610 962993

Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές: Τρίτη 15:00-16:00 & Τετάρτη 13:00-14:00

Web: Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών

Ο Β. Παπασωτηρόπουλος είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών και Διδάκτωρ Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μ/ίου Πατρών. Υπήρξε υπότροφος Marie Curie και κατά το 2001-2005 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Center for Applied Genomics του Πανεπιστήμιου Rutgers ΗΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο γενετικό χαρακτηρισμό και βελτίωση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, καθώς και άλλων φυτών με οικονομική σημασία όπως φράουλα, και μελιτζάνα. Είναι μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, και της European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA). Παράλληλα συμμετέχει ως μέλος του Συμβουλίου στο δίκτυο καινοτομίας Aroma Innovation Hub του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

Έχει δημοσιεύσεις σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια. Είναι μέλος συμβουλευτικών επιτροπών διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών, ενώ έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος της ερευνητικής ομάδας.


Ζερβουδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

Τηλέφωνο: (+30) 2610 962992

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Δευτέρα 14:00 – 15:00, Τετάρτη 14:00 – 15:00 & Πέμπτη 12:00-13:00

Ο Γιώργος Ζερβουδάκης είναι απόφοιτος και Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το διδακτικό του έργο είναι κυρίως σε μαθήματα όπως: Φυσιολογία Φυτών, Μορφολογία και Ανατομία Φυτών, Βιοχημεία.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Φυσιολογία και Βιοχημεία Φυτών καθώς και στη Βιοχημεία του Οξειδωτικού Stress. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ως μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.


Καραναστάση Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

Τηλέφωνο: (+30) 2610 962995

Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές: Τετάρτη 11:00 – 12:00 & Πέμπτη 14:00-15:00

Επιστημονική κατάρτιση

  • Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997).
  • Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Dundee, Σκοτία, Ηνωμένο Βασίλειο (2001).

Διατριβή: Acquisition, Retention, and Transmission of Tobravirus Particles by Nematodes of the Family Trichodoridae, and Intervention of the Trichodorid Feeding Behaviour and Pharyngeal Ultrastructure

Ερευνητική δραστηριότητα: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτοπαρασιτικών νηματωδών φορέων ιών – φυτών ξενιστών, Συστηματική ταξινόμηση φυτοπαρασιτικών νηματωδών, Μέθοδοι αντιμετώπισης φυτοπαρασιτικών νηματωδών, Μελέτες διασποράς, ιδιαίτερα των ειδών Globodera pallida και G. rostochiensis της πατάτας, Xiphinema spp. της αμπέλου και Meloidogyne spp. σε κηπευτικά, Μελέτη της δράσης των εντομοπαθογόνων νηματωδών Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema feltiae και Steinernema carpocapsae κατά των Sitophilus oryzae, Tribolium confusum, Rhyzopertha dominica, Prostephanus truncatus και Ephestia kuehniella, Επικινδυνότητα και αντιμετώπιση του νέου σοβαρού εχθρού των φοινικοειδών Rhynchophorus ferruginens (Coleoptera: Curculionidae), Μελέτη επί της νηματοκτόνου δράσης του αιθέριου ελαίου και άλλων ουσιών του σκόρδου, Επιπτώσεις της παράλληλης παρουσίας εντομοπαθογόνων νηματωδών σε υποστρώματα ανάπτυξης φυτών, μολυσμένα με φυτοπαρασιτικούς νηματώδεις.


Καυγά Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κατασκευή και Λειτουργία θερμοκηπίων»

Email:

Τηλέφωνο: (+30) 2610 962996

Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές: Τετάρτη & Πέμπτη 14:00-15:00

Η Αγγελική Καυγά είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜSc) στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες», τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην «Γεωργική Μηχανική», τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών &νΑεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Ενεργειακή βελτιστοποίηση θερμοκηπίου με χρήση συστήματος θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR)»

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Δομική και θερμική βελτιστοποίηση των θερμοκηπίων για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στον Αγροτικό τομέα, στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Σύγχρονες ψηφιακές Τεχνολογίες (ICT) για Ρύθμιση Διεργασιών στα θερμοκηπιακά συστήματα, και στα Ολοκληρωμένα ρομποτικά συστήματα διαχείρισης θερμοκηπιακών μονάδων (cablebots – agbots), βασισμένα σε ΙοΤ τεχνολογίες.

Έχει αξιόλογο ερευνητικό έργο στον επιστημονικό της τομέα με 30 δημοσιευμένες Επιστημονικές εργασίες σε Διεθνή περιοδικά, ένα (1) κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο και πάνω από 35 συμμετοχές σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια. Είναι Project Manager (PM) σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Knowledge Alliances (Next Generation Training on Intelligent GreenhousesNEGHTRA), Επιστημονικός υπεύθυνος (ΕΥ) σε 3 ερευνητικά προγράμματα Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)  και μέλος της ερευνητικής ομάδας σε ερευνητικό πρόγραμμα  Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία. Είναι μέλος σε Διεθνείς (ISHS, CIGR-AgEng) και Ελληνικούς επιστημονικούς οργανισμούς (ΕΓΜΕ, ΕΕΕΟ) και κριτής σε Διεθνή περιοδικά


Μπαρούχας Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κλειστά συστήματα στράγγισης – Γένεση εδαφών και προβληματικά εδάφη»

e-mail:

Τηλέφωνο: (+30) 2610 962991

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Πέμπτη 15:00 – 16:00 & Παρασκευή 13:00-14:00

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παντελής Ε. Μπαρούχας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών – Εργαστήριο Εδαφολογίας. Είναι Γεωπόνος-Εδαφολόγος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Διαχείριση Περιβάλλοντος και διδάκτωρ Γεωπονικών Σπουδών με εξειδίκευση στην Εδαφολογία. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (1997-2000) και υπότροφος επίδοσης και διαγωγής (1993-1994). Εργάστηκε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα εδαφολογίας – θρέψης – λίπανσης φυτών και αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων και φυτικών ιστών με σύγχρονες τεχνικές. Συμμετείχε σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τον τομέα της Εδαφολογίας.

Υπήρξε μέλος της ομάδας διαχείρισης και λήψης αποφάσεων (steering committee) χρηματοδοτούμενων ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων και συμμετείχε ή υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος ως συντονιστής ή επικεφαλής ομάδας έργου σε πολλά ανταγωνιστικά εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα  (ETCP GR-IT 2007-2013 IRMA Project, FP7 EUROLEGUME; EPAN II 207-2013,AGROTRACE; Western Greece RIS3 Programme 2014-2020, SOILSYS, HYDRERO, OPORA, SquashHydr; ETCP GR-IT 2014-2020, TAGs, IR2MA project; Interreg – IPA CBC GR-AL 2014-2020, OLIVE_CULTURE;  EPAnEK 2014-2020, ARETHOU5A κ.ά.). Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, επιστημονικά συνέδρια, τεχνικές εκθέσεις και βιβλία. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι εφευρέτης του επιστημονικού οργάνου «Αυτόματο φορητό και ψηφιακό όργανο μέτρησης του ανθρακικού ασβεστίου σε εδαφικά δείγματα με ενσωματωμένη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας και με δυνατότητα επικοινωνίας και εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης της μέτρησης , Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI), Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας GR1008089 (B) ― 2014-01-21, Int. Cl. G01N33/24; G01N7/18 (WO2014060782 A1 World Intellectual Property Organization, WIPO. Publication).

Διετέλεσε μέλος και ταμίας του Δ.Σ της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας. Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επιστημονικός υπεύθυνος του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων ανάλυσης του εδάφους με μη καταστρεπτικές μεθόδους (φασματοσκοπία ανάκλασης, γεωργία ακριβείας), τα προβληματικά εδάφη, τη μελέτη γένεσης-ταξινόμησης των εδαφών, τη μελέτη ρύπανσης των εδαφών με βαρέα μέταλλα, τη βελτίωση των ιδιοτήτων των εδαφών με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους και τη διαχείριση του εδαφικού νερού και της στράγγισης.

Pantelis E. Barouchas, Associate Professor, Department of Agriculture – University of Patras.

e-mail:

Short CV

Pantelis Barouchas is Associate Professor, MSc., PhD. in Soil Science, at the Department of Agriculture in University of Patras. His research activity is focusing on Soil Genesis and Problematic Soils focusing on heavy metals uptake by plants and non-destructive techniques for soil testing analysis. His research work includes publications in peer reviewed international journals. He has more than 100 publications and contributions in scientific journals, scientific conferences, technical reports, books and patents. He has been project manager and participated in more than 20 research and development projects in soil management for agricultural production, land reclamation and agricultural engineering (ETCP GR-IT 2007-2013 IRMA project, FP7 EUROLEGUME; EPAN II 207-2013,AGROTRACE; Western Greece RIS3 Programme 2014-2020, SOILSYS, HYDRERO, OPORA, SquashHydr;  ETCP GR-IT 2014-2020, TAGs, IR2MA project; Interreg – IPA CBC GR-AL 2014-2020, OLIVE_CULTURE;  EPAnEK 2014-2020, ARETHOU5A; etc.).


Μαλάμος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρδεύσεις και Στραγγίσεις με έμφαση στην ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών Φυτού, Εδάφους, Ατμόσφαιρας»

Email:

Τηλέφωνο: (+30) 2610 962990

Web: Grecce Flag https://blogs.upatras.gr/nmalamos/ English flag  https://blogs.upatras.gr/nmalamos/home/en/

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Πέμπτη 15:00 – 16:00 & Παρασκευή 13:00-14:00

Ο Νικόλαος Μαλάμος είναι πτυχιούχος του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (1998-2000) και υπότροφος επίδοσης του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ως Γεωπόνος ειδικός στις αρδεύσεις. Έχει συμμετοχή σε πληθώρα ερευνητικών έργων, σχετικών με τον τομέα των αρδεύσεων, της υδροπληροφορικής και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, όπως: στο “Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes” (συντ.τίτλου: IRMA) στα πλαίσια του «European Territorial Cooperation Programmes (ETCP), GREECE-ITALY 2007-2013» και στο “Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων” (συντ.τίτλου: HIMIOFoTS) στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με αρδεύσεις, μαθηματική προσομοίωση και ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων (με έμφαση στις γεωργικές χρήσεις), κίνηση του νερού στο έδαφος, σχέσεις εδάφους – νερού – φυτών – ατμόσφαιρας, διαχείριση υδατικών πόρων, υδρολογία, υδροπληροφορική και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.

Είναι συγγραφέας σαράντα περίπου εργασιών σε διεθνή περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια με κριτές, ενώ είναι αξιολογητής σε διάφορα καταξιωμένα υδρολογικά περιοδικά. Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής (Associate editor), του Hydrological Sciences Journal που είναι το επίσημο περιοδικό της International Association of Hydrological Sciences – IAHS.


Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.


Λιόπα-Τσακαλίδη Αγλαΐα (Λίτσα)

Email:

Η Αγλαΐα (Λίτσα) Λιόπα-Τσακαλίδη ήταν αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα  Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ (Dr. rer. nat.) του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιου του Saarland (Saarbrücken, Germany), Διπλωματούχος βιολόγος του ίδιου Τμήματος και Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική της διατριβή αναφέρεται στην επίδραση των ανασταλτικών ουσιών μορφακτίνης και ΤΙΒΑ στην ανάπτυξη και την αποκόλληση των φύλλων, καθώς και την μεταφορά αυξίνης μέσω των φυτικών ιστών. Η μεταπτυχιακή εργασία της αναφέρεται στην μεταφορά αυξίνης στο μεσοκοτύλιο του καλαμποκιού. Έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια.

Η ερευνητική της δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς με πάνω από 180 αναφορές από άλλους ερευνητές. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 28 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα ως συντονίστρια ή ως υπεύθυνη ομάδος υλοποίησης. Υπήρξε επίσης απολογήτρια και σε πολλά προγράμματα και ερευνητικά έργα. Εργάστηκε για δέκα χρόνια στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών στο Ινστιτούτο Βοτανικής του Πανεπιστημίου του Saarland (Saarbrücken, Germany). Στην Ελλάδα, εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ και ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών-Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). Κατόπιν υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Διετέλεσε προϊστάμενη του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων.