Μαρία Παπαδάκη

Μαρία Παπαδάκη

Καθηγήτρια
Χημείας και Διεργασιών Περιβάλλοντος

Email:
Τηλ: +30 26310 58428

Περισσότερα
Γεώργιος Σαλάχας

Γεώργιος Σαλάχας

Καθηγητής
Φυσιολογία και Θρέψη Φυτών

Email:
Τηλ: +30 26310 58290

Περισσότερα
Γιώργος Ζερβουδάκης

Γιώργος Ζερβουδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Φυσιολογία – Βιοχημεία Φυτών

Email:
Τηλ:+30 26310 58381

Περισσότερα
Ειρήνη Καραναστάση

Ειρήνη Καραναστάση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εχθροί και ασθένειες των φυτών με έμφαση στους νηματώδεις σκώληκες

Email:
Τηλ: +30 26310 58315

Περισσότερα
Αγγελική Καυγά

Αγγελική Καυγά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κατασκευή και Λειτουργία Θερμοκηπίων

Email:
Τηλ:+30 26310 58240 & 58215

Περισσότερα
Νικόλαος Μαλάμος

Νικόλαος Μαλάμος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αρδεύσεις και Στραγγίσεις με έμφαση στην ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών Φυτού, Εδάφους, Ατμόσφαιρας

Email:
Τηλ: +30 26310 58401

Περισσότερα
Παντελής Μπαρούχας

Παντελής Μπαρούχας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Κλειστά συστήματα στράγγισης – Γένεση εδαφών και προβληματικά εδάφη

Email:
Τηλ: +30 26310 58313

Περισσότερα
Βλασούλα Μπεκιάρη

Βλασούλα Μπεκιάρη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος

Email:
Τηλ: +30 26310 58229

Περισσότερα
Ευάγγελος Γιαννακόπουλος

Ευάγγελος Γιαννακόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργική Φυσικοχημεία & Μηχανική των Αγροσυστημάτων

Email:
Τηλ: +30 26310 58228

Περισσότερα
Καλορίζου Ελένη

Ελένη Καλορίζου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Δενδροκομία

Email:
Τηλ: +30 26310 58232

Περισσότερα
Φίλιππος Μπαντής

Φίλιππος Μπαντής

Επίκουρος Καθηγητής
Λαχανοκομίας

Email:
Τηλ: +30 26310 58265

Περισσότερα
Άνδρας

Γεώργιος Μπουραντάς

Επίκουρος Καθηγητής
Μηχανικής των Ρευστών με έμφαση στη Γεωργία και στην Οικονομία του νερού

Email: gbourantas@upatras.gr
Τηλ: +30 26310 58443

Περισσότερα