Βασίλης Παπασωτηρόπουλος

Βασίλης Παπασωτηρόπουλος

Καθηγητής
Γεωργική Γενετική και Βελτίωσης Φυτών

Email:
Τηλ: +30 26310 58___

Περισσότερα
Γεώργιος Σαλάχας

Γεώργιος Σαλάχας

Καθηγητής
Φυσιολογία και Θρέψη Φυτών

Email:
Τηλ: +30 26310 58___

Περισσότερα
George Zervoudakis

Γιώργος Ζερβουδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Φυσιολογία – Βιοχημεία Φυτών

Email:
Τηλ:+30 26310 58381

Περισσότερα
Eirini Karanastasi

Ειρήνη Καραναστάση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εχθροί και ασθένειες των φυτών με έμφαση στους νηματώδεις σκώληκες

Email:
Τηλ: +30 26310 58315

Περισσότερα
Αγγελική Καυγά

Αγγελική Καυγά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κατασκευή και Λειτουργία Θερμοκηπίων

Email:
Τηλ:+30 26310 58240

Περισσότερα
Nikolaos Malamos

Νικόλαος Μαλάμος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αρδεύσεις και Στραγγίσεις με έμφαση στην ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών Φυτού, Εδάφους, Ατμόσφαιρας

Email:
Τηλ: +30 26310 58401

Περισσότερα
Παντελής Μπαρούχας

Παντελής Μπαρούχας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Κλειστά συστήματα στράγγισης – Γένεση εδαφών και προβληματικά εδάφη

Email:
Τηλ: +30 26310 58___

Περισσότερα
Βλασούλα Μπεκιάρη

Βλασούλα Μπεκιάρη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος

Email:
Τηλ: +30 26310 58436

Περισσότερα

Ευάγγελος Γιαννακόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργική Φυσικοχημεία & Μηχανική των Αγροσυστημάτων

Email:
Τηλ: +30 26310 58228

Περισσότερα
Αναστάσιος Ζώτος

Αναστάσιος Ζώτος

Επίκουρος Καθηγητής
Βλάστηση υγροτοπικών οικοσυστημάτων υπό συνθήκες περιορισμένης εδαφικής υγρασίας

Email:
Τηλ: +30 26310 58443

Περισσότερα
Καλορίζου Ελένη

Ελένη Καλορίζου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Δενδροκομία

Email:
Τηλ: +30 26310 58232

Περισσότερα
Παναγιώτης Κανάτας

Παναγιώτης Κανάτας

Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργία – Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Email:
Τηλ: +30 26310 58265

Περισσότερα