Εικόνα Διδακτορικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδ. έτους 2021-2022 

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 2/16.02.2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή τριών (3) υποψήφιων διδακτόρων (Υ.Δ)  στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11/51/1490 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β΄ 268/2021) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Οι αιτήσεις και όλα…

Περισσότερα
Εικόνα Διδακτορικά Τμήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ενέχει θέση προκήρυξης)

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 15/12.10.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή τεσσάρων (4) υποψήφιων διδακτόρων (Υ.Δ)  στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11/51/1490 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β΄ 268/2021) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος…

Περισσότερα
Εικόνα Διδακτορικά Τμήματος

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 9/28.5.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης  αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την εισαγωγή 8 (οκτώ) υποψήφιων διδακτόρων (Υ.Δ)  στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11/51/1490 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β΄ 268/2021) κατά τις διατάξεις…

Περισσότερα
Εικόνα Διδακτορικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 6/26.3.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 8 (οκτώ) υποψήφιων διδακτόρων (Υ.Δ)  στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11/51/1490 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β΄ 268/2021) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος…

Περισσότερα