Εικόνα Ανακοινώσεις για ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων

Προσθήκες επί των Μαθημάτων των υπό ένταξη Φοιτητών (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων)

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τις προσθήκες επί των Μαθημάτων των υπό ένταξη Φοιτητών που αποφασίστηκαν από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας και αφορούν σε μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους προκειμένου να λάβουν πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 20/09/2021 πρόσκλησης

Έπειτα από την από 20/09/2021 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με συνολικές θέσεις 15 για το ακαδ. έτος 2021-2022, υπέβαλλαν αίτηση 5 φοιτητές/τριες. Η…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Ειδική Φυτοπροστασία (Ζ Εξάμηνο – Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων)

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022 και το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Γεωπονίας, το ως άνω μάθημα για το Ζ Εξάμηνο – Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων, διεξάγεται κάθε Τετάρτη. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις (θεωρία ή / και εργαστήριο), πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσέλθουν την Τετάρτη 13/10/2021 στις 10:00, στο εργαστήριο Μικροσκοπίας…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας τμήματος Γεωπονίας για δια ζώσης εξυπηρέτηση φοιτητών

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας για δια ζώσης εξυπηρέτηση των φοιτητών του Τμήματος μετά από συνεννόηση με το Διοικητικό προσωπικό της γραμματείας διαμορφώνονται ως εξής : Δευτέρα – Τετάρτη  – Παρασκευή  από 10.00 πμ έως 14.00 μμ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Σημαντική Ενημέρωση για Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι αιτήσεις Δήλωσης Μαθημάτων γίνονται κάθε εξάμηνο εντός των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, οριστικοποιούνται από την Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και εν συνεχεία αναρτούνται στην ιστοσελίδα του τμήματος. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μετά την ημερομηνία λήξης περί έγκρισης εκ μέρους της Συνέλευσης εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων, θα απορρίπτονται, λαμβάνοντας σοβαρά…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας για το μήνα Νοέμβριο 2021 του ακαδ. έτους 2021-2022

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τις εξετάσεις στο μάθημα ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 16:00-18:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διαδικασία της συγκεκριμένης εξ…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τις εξετάσεις στο μάθημα ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 12:00-14:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διαδικασία της συγκεκριμένης εξ αποστάσεως…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τις εξετάσεις στο μάθημα ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 14:00-16:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διαδικασία της συγκεκριμένης εξ…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τις εξετάσεις στο μάθημα ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ (αφορά και ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων)

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 12:00-14:00 (για τους ΠΠ) και 09:00-12:00 (για τους ΤΕΙ), σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα βήματα για τη…

Περισσότερα