Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω φοιτητών

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω φοιτητών (Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων και Π.Π.Σ. Γεωπόνων) θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 18-4-2022 έως και 8-5-2022, σύμφωνα με την αριθμ. 5/15-4-2022 απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Διευκρινίζεται ότι, προς το παρόν, επί πτυχίω φοιτητές για το Τμήμα Γεωπονίας θεωρούνται όσοι φοιτητές από ένταξη έχουν ξεπεράσει…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 24/02/2022 πρόσκλησης

Κατόπιν των από 21/03/2022 αποτελεσμάτων, του υπ΄ αριθμ. 20697/18-03-2022 εγγράφου του Τμήματος και την από 24/02/2022 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με υπόλοιπο συνολικών…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Ανακοίνωση για συμμετοχή στην ορκωμοσία 14ης Απριλίου 2022

Η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί την 14η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αμαλιάδα Ηλείας. Αιτήσεις συμμετοχής στην ορκωμοσία θα γίνονται δεκτές…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 24/02/2022 πρόσκλησης

Έπειτα από την από 24/02/2022 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με υπόλοιπο συνολικών θέσεων 06 για το ακαδ. έτος 2021-2022, υπέβαλλαν αίτηση 17 φοιτητές/τριες.…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας για το μήνα Απρίλιο 2022 του ακαδ. έτους 2021-2022

Με την παρούσα πρόσκληση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 25/01/2022 πρόσκλησης

Έπειτα από την από 25/01/2022 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με υπόλοιπο συνολικών θέσεων 08 για το ακαδ. έτος 2021-2022, υπέβαλλαν αίτηση 2 φοιτητές/τριες.…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας για το μήνα Μάρτιο 2022 του ακαδ. έτους 2021-2022

Με την παρούσα πρόσκληση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική…

Περισσότερα
Εικόνα Φοιτητές

Παροχή Συμβουλευτικού Έργου στους Φοιτητές από τους συμμετέχοντες στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Η παροχή του συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές από τους συμμετέχοντες στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ 11.00 π.μ –12.00 μ μέσω zoom  16.00 μ.μ –…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Ορκωμοσία φοιτητών/τριων που αποφοίτησαν από τα τμήματα  Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Γεωπονίας

Η ορκωμοσία των φοιτητών/τριων που αποφοίτησαν από τα τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί την 16η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αμαλιάδα Ηλείας. Αιτήσεις συμμετοχής στην ορκωμοσία θα γίνονται δεκτές…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου των επι πτυχίω φοιτητών Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επι πτυχίω φοιτητών Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 17-12-2021, σύμφωνα με την από 12-11-2021 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Περισσότερα