Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τις εξετάσεις στο μάθημα ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 16:00-18:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διαδικασία της συγκεκριμένης εξ…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τις εξετάσεις στο μάθημα ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 12:00-14:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διαδικασία της συγκεκριμένης εξ αποστάσεως…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τις εξετάσεις στο μάθημα ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 14:00-16:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διαδικασία της συγκεκριμένης εξ…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τις εξετάσεις στο μάθημα ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ (αφορά και ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων)

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 12:00-14:00 (για τους ΠΠ) και 09:00-12:00 (για τους ΤΕΙ), σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα βήματα για τη…

Περισσότερα