Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Ε΄ Εξάμηνο – Π.Π.Σ Γεωπονίας)

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022 και το αναρτημένο προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Γεωπονίας, το Υποχρεωτικό μάθημα Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (AGR_503) Ε΄ Εξαμήνου – Π.Π.Σ Γεωπονίας, θα διεξάγεται με φυσική παρουσία κάθε Τετάρτη 10:00πμ-15:00μμ.. Οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας που προτίθενται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν το μάθημα Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές…

Περισσότερα