Εικόνα Φοιτητές

Παροχή Συμβουλευτικού Έργου στους Φοιτητές από τους συμμετέχοντες στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Η παροχή του συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές από τους συμμετέχοντες στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ 11.00 π.μ –12.00 μ μέσω zoom  16.00 μ.μ –…

Περισσότερα
Εικόνα ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2021-2022

Δήλωση συμμετοχής στο Φοιτητικό Διατμηματικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2021-2022

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο διοργανώνει το Φοιτητικό διατμηματικό  πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και καλεί τους Φοιτητές που παίζουν Ποδόσφαιρο να αναλάβουν τη συγκρότηση της ομάδας του Τμήματος τους ως υπεύθυνοι, να στελεχώσουν και να συγκροτήσουν την ομάδα του Τμήματός τους. Οι υπεύθυνοι καλούνται να παρευρεθούν την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021, στις 2:00 το μεσημέρι στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο για…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Ορκωμοσία φοιτητών/τριων που αποφοίτησαν από τα τμήματα  Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Γεωπονίας

Η ορκωμοσία των φοιτητών/τριων που αποφοίτησαν από τα τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί την 16η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αμαλιάδα Ηλείας. Αιτήσεις συμμετοχής στην ορκωμοσία θα γίνονται δεκτές…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου των επι πτυχίω φοιτητών Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επι πτυχίω φοιτητών Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 17-12-2021, σύμφωνα με την από 12-11-2021 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Περισσότερα
Εικόνα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Πρόγραμμα Ενίσχυσης και Επιβράβευσης Συμμετοχής Φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021) ανακοινώνει την έγκριση προγράμματος υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής και την επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη…

Περισσότερα
Εικόνα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022- Eρωτηματολόγιο για φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι το 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους Ευρωπαίους, και ιδίως τους νέους και τις νέες σε όλη την Ευρώπη να πάρουν μέρος στη διοργάνωσή του με τις ιδέες τους. Για τον σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει μια έρευνα ώστε να καταθέσουν τις ιδέες και τις απόψεις…

Περισσότερα
Εικόνα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022 (τελικό)

Αναρτήθηκε  (11-11-2021)  το τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022 για τους φοιτητές Π.Π.Σ Γεωπονίας και του Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων. Tο τελικό Ωρολόγιο πρόγραμμα  θα ισχύσει από τη Δευτέρα 15/11/2021. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου περιλαμβάνει και τα Αγγλικά σε ώρες και διδάσκοντες.

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 25/10/2021 πρόσκλησης

Έπειτα από την από 25/10/2021 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με υπόλοιπο συνολικών θέσεων 10 για το ακαδ. έτος 2021-2022, υπέβαλλαν αίτηση 2 φοιτητές/τριες.…

Περισσότερα
Εικόνα Μετεγγραφές

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Σύμφωνα με την υπ.΄ αριθ.135363/Ζ1/22.10.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022“, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων. Για  αναφορά τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής,…

Περισσότερα