Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Επί του θέματος της διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 και της τροποποίησης του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-2022

Σχετ.: α) Η υπ΄αριθ. 482/16796/28.5.2021 απόφαση της υπ΄αριθ. 187/27.5.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου β) Η υπ΄αριθ. 16290/30.9.2021 απόφαση της υπ΄αριθ. 192/29.9.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου γ) Η υπ΄αριθ. 36133/10.12.2021 απόφαση της υπ’ αριθ. 194/9.12.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου δ) Η υπ’ αριθ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του…

Περισσότερα