Εικόνα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στα ΑΕΙ της Ελλάδας

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους αιτούντες ότι, λόγω ανακύψαντος τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας του ΙΚΥ, της με αρ. πρωτ. 3093/14-3-2022 Πρόσκλησης του ΙΚΥ που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πράξης: «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» παρατείνεται…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ενημέρωση για την διδασκαλία των μαθημάτων Γενική Αμπελουργία και Γενική Ανθοκομία

Το τμήμα Γεωπονίας έβγαλε προκήρυξη και επαναπροκήρυξη για τα μαθήματα  Γενική Αμπελουργία (ARG_601) και Γενική Ανθοκομία (ARG_403) για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 407/80 για το Εαρινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού  έτους 2021-2022. Για το μάθημα Γενική Αμπελουργία  και στις δύο προκηρύξεις η εκλογή διδάσκοντα ήταν άγονη.…

Περισσότερα
Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Διαδικτυακή  Παρουσίαση των δράσεων του Τμήματος Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης και του νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διοργανώνει δράση στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημ. Μούρτζη. ”Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».” Τετάρτη…

Περισσότερα
Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα «Ετοιμότητα Σταδιοδρομίας»

Το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διοργανώνει δράση στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημ. Μούρτζη. ”Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».” Πέμπτη…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 24/02/2022 πρόσκλησης

Κατόπιν των από 21/03/2022 αποτελεσμάτων, του υπ΄ αριθμ. 20697/18-03-2022 εγγράφου του Τμήματος και την από 24/02/2022 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με υπόλοιπο συνολικών…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δηλώσεων Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/17-3-2022 απόφαση  συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, η προθεσμία για τις δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 21-3-2022 έως και Παρασκευή 25-3-2022. Επισημαίνεται ότι: Οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να υποβάλλουν…

Περισσότερα
Boutique Πανεπιστημίου Πατρών

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Boutique του Πανεπιστημίου Πατρών

Αγαπητοί/ές φοιτητές / φοιτήτριες, Σας ενημερώνουμε για την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας δύο νέων καταστημάτων, στο πάρκο ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο. Το κατάστημα αναμνηστικών ειδών και δώρων του Πανεπιστημίου μας “UPstore“, ενώνει προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς φοιτητές, φοιτητές προγραμμάτων Erasmus, όλη την ακαδημαϊκή μας κοινότητα και το δίκτυο αποφοίτων μας σε δεκάδες χώρες του…

Περισσότερα
Εικόνα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στα ΑΕΙ της Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ«Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος Γενική Δενδροκομία

Την Παρασκευή 18/3 θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση με τίτλο: Αναγνώριση και τρόπος καρποφορίας πυρηνοκάρπων. Οι φοιτητές θα χωριστούν σε δύο τμήματα: Τμήμα 1ο : Επίθετα από Α έως και Κ, ώρα: 10:00 έως 11:00 Τμήμα 2ο : Επίθετα από Λ έως και Ω, ώρα 13:00 έως 14:00 Εάν κάποιος επιθυμεί να αλλάξει τμήμα να ενημερώσει!

Περισσότερα
Εικόνα Υπηρεσία Εύδοξος: Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Έναρξη Διανομής Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf)  του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την  Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 (https://eudoxus.gr). Σε περίπτωση που μέσω…

Περισσότερα