Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω φοιτητών

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω φοιτητών (Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων και Π.Π.Σ. Γεωπόνων) θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 18-4-2022 έως και 8-5-2022, σύμφωνα με την αριθμ. 5/15-4-2022 απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Διευκρινίζεται ότι, προς το παρόν, επί πτυχίω φοιτητές για το Τμήμα Γεωπονίας θεωρούνται όσοι φοιτητές από ένταξη έχουν ξεπεράσει…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Πρυτανεία

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου, τις ημέρες των Εορτών του Πάσχα σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου

To Πρυτανικό Συμβούλιο στην υπ΄ αριθμ.  75/07.04.2022  συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι, την Μ. Πέμπτη 21.04.2022 και την Τρίτη του Πάσχα 26.04.2022, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος, πλην εκείνων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του. Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, την Μ. Πέμπτη 21.04.2022 και την…

Περισσότερα