Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών Προέδρου και Αντιπροέδρου τμήματος Γεωπονίας

Μετά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι: α) Η κα Μαρία Παπαδάκη, εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31/8/2024. β) Η…

Περισσότερα