Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα “Γενικής Γεωργίας” του πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το μάθημα της Γενικής Γεωργίας  του πρώην τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  θα διεξαχθεί η Θεωρία Δευτέρα 6/3/23 από 9.00-12.00  και το Εργαστήριο 12.00-14.00 .

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα “Ζιζανιολογία” του μεταβατικού πρώην Γεωπονίας

Το μάθημα της Ζιζανιολογία του Μεταβατικού πρώην Γεωπονίας θα διεξαχθεί   το Εργαστήριο εκτάκτως Τρίτη 7/3/23 από 14.00-16.00  και η Θεωρία 16.00-19.00, λόγω κωλύματος του εντεταλμένου διδάσκοντα.

Περισσότερα