Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί ( CRS_800) πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το μάθημα Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί ( CRS_800) στις 16/03/2023, ημέρα Πέμπτη, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Με εκτίμηση Δρ Λιόπα-Τσακαλδου Αγλαΐα

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ανάρτηση Πρακτικού της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για την Ανακήρυξη των Υποψηφίων  Φοιτητών

Ανάρτηση Πρακτικού της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για την Ανακήρυξη των Υποψηφίων Φοιτητών για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος με θητεία έως 31-12-2023

Περισσότερα