Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου

Ενημέρωση για Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Μεσολογγίου

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Αστικού ΚΤΕΛ Μεσολογγίου,  να μάθετε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα δρομολόγια που εκτελεί και τη συχνότητά τους, καθώς και τις τιμές εισιτηρίων. Μπορείτε  μέσω της Τηλεματικής να επιλέξτε μία στάση ή να πληκτρολογήστε το όνομα της και στη συνέχεια  να δείτε σε πραγματικό…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Διασφάλιση Ποιότητας (CRS_173)

Το μάθημα Διασφάλιση Ποιότητας (CRS_173) στις 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Περισσότερα