Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του τμήματος Γεωπονίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει  εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του τμήματος Γεωπονίας , με θητεία ετήσια που ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024. Η διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος…

Περισσότερα